Category Archives: Klasa III

Zadanie domowe- na 9 lutego

Język polski-  każdy z uczniów otrzymał do domu list napisany specjalnie dla nich przez uczniów z Polski. Zadaniem uczniów jest odpisać na list. Do listu można również dołączyć pocztówkę lub narysować rysunek.

Nie ma zadania domowego w podręczniku.

Religia- nauczyć się sześciu prawd wiary, strona 112

Zadanie domowe na 19 stycznia

Język polski- strona 30 oraz 31. Przygotować się do dyktanda ( zwrotka wiersza ze strony 17 w której mówi Janek).

Religia- strona 50 ( obok podanych zdań zapisz możliwości naprawy popełnionego grzechu) oraz nauczyć się nazw siedmiu grzechów głównych, strona 110

Zadanie domowe na 12 stycznia

Strona 15 i 16

Zaczynając od przyszłej soboty, zajęcia języka polskiego będziemy rozpoczynać „ journalem”. Uczniowie będą mieli za zadanie  napisać kilka zdań na temat który zadam, ma to na celu poprawę pisowni uczniów. Postaram się “wyłapać”  błędy uczniów  i wspólnie będziemy nad nimi pracować. W związku z tym bardzo proszę aby na każde zajęcia uczniowie mieli z sobą zeszyt.