Category Archives: Klasa II

Plan zajęć na 4 kwietnia oraz zadanie domowe na 18 kwietnia

Katecheza:

Temat: Jezus zaprasza nas na Ucztę Eucharystyczną.
Liturgia Eucharystii, str. 75-78.

Msza św. jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus.
Jezus jest obecny w Eucharystii.
Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie a zwykły opłatek.
Podziękowanie Bogu za zaproszenie na Ucztę Eucharystyczną – Mszę św.
Duchowe uczestnictwo we Mszy św. w czasie pandemii.

Zadanie domowe:
Katecheza:
Wykonaj ćwiczenia na str. 76-77.
Obejrzyj filmik o Eucharystii:
https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc

Zachęta do obejrzenia filmiku przez wszystkich domowników:
https://www.youtube.com/watch?v=l8v2SWoPqbY

 

Język polski:
Opis ilustracji przedstawiającej wiosnę, str. 82-83.
„Nasza rodzinna tradycja”, zapoznanie się z treścią czytanki.
Zrozumienie tekstu, ćwiczenia na str. 86-87.
Pisownia wyrazów z „rz”, str. 87-88.
Słowniczek wielkanocny. Tradycje świąteczne, str. 88 – 89.
Rodzaj nijaki, zastosowanie w zdaniach, str. 90.

Zadanie domowe:
Nauczyć się czytać tekst „Nasza rodzinna tradycja”.
Zrób lub narysuj swoją palmę (proszę przesłać zdjęcie).
Mój ulubiony kolor to ….. Wymień 5 rzeczy, które nosisz na sobie w tym kolorze. Opowiedz o nich.
Przygotować się do dyktanda, wyrazy z ćw. 3, str. 88 (z pierwszej i ostatniej linijki).

Plan zajęć na 28 marca (zadanie domowe na 4 kwietnia)

Katecheza:

Temat: Słuchamy Boga, który mówi do nas w Piśmie Świętym.
Liturgia Słowa, str. 72-74.

Bóg mówi do człowieka poprzez Pismo Święte, zwłaszcza podczas każdej Mszy Świętej. 
Księga Pisma Świętego różni się od każdej innej książki.
Pismo Święte jest jak list napisany przez Boga dla człowieka.
Podziękować Bogu za Jego Słowo.

Zadanie domowe:
Wykonaj ćwiczenia na str. 73.
Nauczyć się na pamięć:
– Wymienić wszystkich Ewangelistów (Mateusz, Marek, Łukasz, Jan).
– Na jakie części dzielimy Pismo Święte? (Stary Testament i Nowy Testament)

 

 Język polski:

Czytanka pt. „Różowy obłoczek” – wrażliwość wobec potrzebujących.
Rozumienie treści – odpowiedzi na pytania, str. 120-122.

Opis historyjki obrazkowej str. 122 – 123. Ustalenie kolejności wydarzeń.
Wspólne nadawanie tytułów poszczególnym obrazkom. 
Redagowanie dalszej historii obłoczka.
Proszę, dziękuję, przepraszam – magia słów grzecznościowych.
Kolorowanie obrazka zgodnie z poleceniami, str. 127.
Czytanie fragmentu wiersza J. Kulmowej pt. „Żaby” str. 128.

 

Zadanie domowe:
Język polski:

  • Nauczyć się pięknie czytać wyznaczony tekst na str. 120-121 (prześlę emailem)
  • W tekście czytanki zakreślić wyrazy, które mają literę „ś”.
  • Na kartce ułożyć 3 zdania z wybranymi wyrazami.
  • Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 8, str. 126 z niebieskiej chmurki.
  • Wykonać ćwiczenia na str. 129.

Wszystkie zadania proszę przesłać na mój email (str. 120 – 129 oraz trzy ułożone zdania).
Dyktando odbędzie się w najbliższy czwartek w czasie naszej konferencji z dziećmi.

Plan lekcji na 21 i zadanie domowe na 28 marca

Katecheza:

Temat: Idziemy z Jezusem Drogą krzyżową – Wielki Post, str. 90-93.
Wielki Post to czas pokuty i przemiany serca.
„Wielki” tzn. ważny.
Rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa przez 40 dni.
Celem Wielkiego Postu jest dobre przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.
Nabożeństwa w czasie Wielkiego Postu: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale.
Rozważanie stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa.
Obejrzyj filmik przedstawiający Drogę Krzyżową Pana Jezusa.
https://www.youtube.com/watch?v=Tcv2fKGq0F4
Które stacje Drogi Krzyżowej zauważyłeś/zauważyłaś w czasie tego filmu?

Zadanie domowe:
Wykonaj ćwiczenia na str. 91-92.
Jeśli dziecko jeszcze nie przesłało nagrania piosenki,
proszę aby to uczynić w tym tygodniu. 

Zadanie dla Rodziców:
Proszę odsłuchać konferencji o Eucharystii:
https://www.youtube.com/watch?v=GHdBS4eOLiU
(konferencja planowana na 29 marca jest odwołana).

           

Język polski:

Głośne czytanie tekstu „Dzwon Zygmunta”, str. 112-113.
Rozmowa na temat treści.
Rodzina wyrazów „dzwon”, ćwiczenia str. 114 – 115.
Bogacenie zasobu słownictwa.
Uzupełnianie wyrazów dwuznakami „dz, dzi, dź”, str. 116.
Sprawdzenie rozumienia treści, ćw. 6, str. 116 – 117.
Wyrazy z „ż” i „rz”, str. 117.

                       

Zadanie domowe:
Nauczyć się pięknie czytać tekstu z ćwiczenia 6, str. 116.
Wykonać ćwiczenia ze str. 118 – 119.
Napisz, narysuj i opowiedz o twojej ulubionej wycieczce, str. 119.
Dyktando z poprzedniego tygodnia, słówka: ćw. 7, str. 79. 

Drodzy Rodzice:
Proszę zrobić zdjęcia z wykonanych ćwiczeń ze str. 114 – 119
i przesłać na mój adres emailowy. 
W przyszłym tygodniu będę miała video-konferencję z uczniami kl. 2.
Pozostałe zadania sprawdzę w czasie konferencji z dziećmi
(dyktando, czytanie tekstu oraz opowiedzenie o wycieczce).
Czekam również na zadanie domowe z zeszłego tygodnia
(kto mi jeszcze nie przesłał).

 

 

 

Zadanie domowe na 21 marca 2020 roku

Katecheza:

Temat: Jezus oddał za nas Swoje życie i pozostał z nami
w Komunii Świętej, str. 69-71.

Jezus umarł na krzyżu z miłości dla człowieka.
Msza św. jest ofiarą, którą Jezus składa za nas,
ale my również dajemy siebie w ofierze.
Jezus z miłości do człowieka pozostał w Komunii Świętej.
Podziękować Bogu za Jezusa, który oddał swoje życie za nas.

Zadanie domowe:
Pokoloruj rysunek na str. 70.
Nauka refrenu piosenki pt. „Jezu jesteś tu”:

Ref.: Jezu jesteś tu, jesteś i w chlebie i w niebie.
Jezu, jesteś tu, serce me śpiewa dla Ciebie.
(mp3 wysłane emailem 21 lutego, piosenka nr 7)

Język polski:

Czytanie tekstu pt. „Gołąb i sroka”, str. 72, 73.
Wyodrębnienie postaci występujących w tekście.
Opis ilustracji, str. 72.
Sprawdzenie rozumienia tekstu, odpowiedzi na pytania str. 73 i 74.
Wrażliwość na potrzeby innych.
Umiejętność i chęć dzielenia się.
Zasady zdrowego odżywiania.
Zdanie proste i rozwinięte, ćwiczenia str. 76 – 78.
Pisownia „nie” z czasownikami i przymiotnikami, str. 79.     

Zadanie domowe:
Nauczyć się czytać tekst pt. „Gołąb i sroka”, str. 72-73.
Wykonać ćwiczenia ze str. 80 i 81.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 7, str. 79. 

Zadanie domowe na 14 marca 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenie na str. 66-67.

Język polski:
Z zeszłego tygodnia: Nauczyć się czytać tekst pt. „A to pech”, str. 62-63.
Zapamiętać pisownię wyrazów z wiersza “Wiatr Północny” na str. 108.
Uzupełnić ćwiczenia na str. 111.

*** Zadanie nadobowiązkowe: pozostałe ćwiczenia na str. 106-110.

Zadanie domowe na 7 marca 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenia na str. 62-63.

Język polski:
Nauczyć się czytać tekst pt. „A to pech”, str. 62-63.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 2, str. 65.
Wykonać ćwiczenia na str. 70 i 71.

*** Zadanie dodatkowe: Opowiedz historię pod tytułem „Mój największy pech”!

Zadanie domowe na 29 lutego 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenia na str. 60, 91-92.

Język polski:
Czytanie dwa razy w tygodniu po 20 minut.
Nauczyć się czytać tekst pt. „Bal kapeluszowy”, str. 13-14.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 8, str. 19.
Wykonać ćwiczenia na str. 20.

***Zadanie dodatkowe: Ćwiczenia na str. 18-19.

 

Zadanie domowe na 8 lutego 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenie na str. 51-52.

Język polski:
Nauczyć się czytać str. 44-45.
Wykonać ćwiczenia ze str. 52 i 53.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 5, str. 50.

Dla chętnych:
*** Przygotuj prezentację na temat Fryderyka Chopina 
         (plakat i opowiedzieć w 5-10 zdaniach)