Category Archives: Klasa II

Praca domowa na dzisiejszy dzień

 RELIGIA
Proszę narysować na kartce rysunkowej ,,Moje spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej.”
Za tydzień proszę przynieść do szkoły na gazetkę szkolną.
 

JEZYK POLSKI

 CZYTANKA STRONA 139 ,,Trudna decyzja”
ćw, 1 i 2 str. 142 ćw, 3 str. 143, str, 146, 147, Uzupełnij ćwiczenia.


ZADANIE DOMOWE


Już za tydzień wielkie wydarzenia dla waszych rodzin.
Dzisiaj dzieci praktykowały w Kościele swoje funkcje i role.
O 11:00 a.m. dzieci praktykowały Pierwszą Spowiedź.

 Zadanie domowe
1. Nauczyć się płynnie i na pamięć Formuła Spowiedzi
2. Wierszyki na Komunię nauczyć się na pamięć.

Ogłoszenia dotyczące tego tygodnia:
27 kwietnia  wtorek godz. 6:30 p.m. Próba z rodzicami w kościele
29 kwietnia  czwartek godz. 6:30 tak samo próba
30 kwietnia piątek  godz. 6:00 p. m.- Spowiedź Święta tylko dla dzieci. Proszę o pomoc dzieciom w zrobieniu rachunku sumienia (z  książeczki komunijnej,) którą dzieci otrzymały w ubiegłą niedzielę.

1 MAJA – DZIECI PRZYCHODZĄ UBRANE W POLSKIE BARWY biało – czerwone.
1 maja 9:00 rano – przyjście dzieci z plecakami do kościoła. Proszę zadbać, by dzieci miały posiłek i wystarczająco wodę do picia.

Dekorowanie kościoła”
We wtorek w kościele będzie wystawiona lista aby zapisały się osoby, które mogą przyjść w piątek około 10:30 aby dekorować kościół na Komunię. Godzinę jeszcze dopasujemy we wtorek.
(Dekorowanie ławek, krzeseł dla dzieci, ambonę, girlandę ozdobną na drzwiach wewnątrz Kościoła. Będzie potrzeba żelazka do prasowania materiałów. W kościele mam 2 deski.

Przepraszam za tak długi email. Zachęcam do wydrukowania go i powieszenia na lodówce by nie zapomnieć
Życzę wszystkim dużo Bożego pokoju i dla dzieci mądrości i wytrwałości w nauce. Niech Duch Święty w tych dniach szczególnie wam towarzyszy. 

 

Zadanie domowe na 24 kwietnia

Kochani Rodzice Komunia już bardzo blisko!!!!

Dzisiaj mieliśmy kolejną próbę tekstów komunijnych. Zwracam się z bardzo gorącą prośbą dopilnujcie by Dzieci nauczyły się tych podziękowań na pamięć, głośno i wyraźnie.
Za tydzień o 9:00 mamy kolejną próbę dojdzie już próba chodzenia z darami.
Za tydzień o 11:00 a.m. w Kościele dzieci mają Próbną Spowiedź z Ks. Proboszczem. Bardzo proszę ćwiczyć z Dziećmi formułkę spowiedzi.
Jutro poświęcenie książeczek, które rozdam po Mszy św.. Chciałabym by dzieci zostały ze mną w kościele na chwilę próby śpiewu z Organistą.

J. Polski
Ważna uroczystość i goście z Polski. str. 167, 168
ćw. 3 str. 170 i 171 pisownia wyrazów małą literą oraz dużą literą.
ćw. 6 str. 172

PRACA DOMOWA NA 17 KWIETNIA

Katecheza:
Temat: Jezus zaprasza nas na Ucztę Eucharystyczną.
Liturgia Eucharystii, str. 75-78.
Msza św. jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus.
Jezus jest obecny w Eucharystii.
Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie a zwykły opłatek.
Podziękowanie Bogu za zaproszenie na Ucztę Eucharystyczną – Mszę św.
Zadanie domowe: Poćwiczyć w domu przy lustrze otwieranie ust . Przyjmowanie z godnością Komunii Świętej.
Nauczyć się tekstów komunijnych oraz płynnie Formułkę Spowiedzi.
J. Polski
Ćwiczenie czytania zadanych tekstów na pamięć.

UWAGA! 1. ZA TYDZIEŃ W SOBOTĘ TAK SAMO JAK WCZORAJ. Proszę przyprowadzić dzieci z plecakami do Kościoła na godz. 9:00 rano na próbę. Tylko same dzieci.

PRACA DOMOWA NA 10 KWIETNIA


Jako zadanie domowe proszę wyćwiczyć:

1.) Formułkę spowiedzi tak by dzieci płynnie mogły i bezstresowo przystąpić do I próby spowiadania się u księdza Proboszcza.

2.) WIERSZYKÓW NA KOMUNIĘ

3.) (NA APEL O ŚW. JANIE PAWLE II ) 10 kwietnia weźmiemy udział w przygotowaniu prezentacji wraz z Klasą Polonijną I 7 klasą. Osoby, które mają do nauczenia się na pamięć po 1 zdaniu to: Zosia, Gabryś, Emilka i Patrick. Te osoby otrzymały teksty na kartkach. Jako cała klasa mamy do nauczenia się na pamięć dwie zwrotki z refrenem pieśni, którą Papież bardzo lubił ,,BARKĘ” czyli  Pan kiedyś stanął nad brzegiem.”
Podaje stronę do YouTube https://youtu.be/DRet9MxPRWo

Druga piosenka do osłuchania się zwrotek ale najbardziej refrenu.
,,Bo nie zastąpi Ciebie nikt” osłuchać się refrenu piosenki /https://youtu.be/u-XGQ4h1Qns

Czas tak szybko leci, że już za tydzień Zmartwychwstanie.
Życzę Wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, życzę smacznego śniadania wielkanocnego i tradycyjnego, mokrego ,,Śmigusa Dyngusa”
Wesołego Alleluja!!!
Sr. Iwona
3 KWIETNIA NIE MA ZAJĘĆ. Spotykamy się 10 kwietnia

Zadanie domowe na 27 marca

Religia
Niedziela Palmowa oraz Msza Święta. Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna
Słuchamy Boga, który mówi do nas w Piśmie Świętym. Liturgia Słowa. str. 72
Zadanie domowe str. 73 Wykonaj polecenie z podręcznika str. 73
Nauczyć się na pamięć Formułki Spowiedzi Św.

Język Polski
Czytanka: ,,Nasza rodzinna tradycja” str. 84-86
Rozmowa na temat polskich tradycji wielkanocnych.
Tradycje wielkanocne – Palma
Sprawdzenie rozumienia treści.
Budowa zdań z podanych wyrazów.
Pisownia,, rz”
Zadanie domowe Ćw. 2 i 4 ze str. 88
Wykonaj polecenie ze str. 92

ZADANIE DOMOWE NA 20 MARCARELIGIA:
Jezus oddał za nas życie i pozostał z nami w Komunii Świętej str. 69-71
Jezus zaprasza nas na Ucztę Eucharystyczną. str. 75

Zadanie domowe: str. 76 i 77 pokoloruj rysunki oraz zapamiętaj:
,,Podczas ostatniej wieczerzy w Wielki Czwartek Pan Jezus oddał Siebie ludziom pod postaciami Chleba i Wina. To była bezkrwawa ofiara za nasze grzechy.” str. 78
Nauczyć się na pamięć Formułki Spowiedzi Św.

JĘZYK POLSKI:
Zasady zdrowego odżywiania. Wrażliwość na potrzeby innych. Umiejętność i chęć dzielenia się.
Zadanie domowe:
Nauczyć się czytać tekst,, Gołąb i sroka str. 72-73
Wykonać ćwiczenia ze str. 77 i 81

ZADANIE DOMOWE NA 13 MARCA

 

Religia
Wyznaję Jezusowi moje spowiedź i zadośćuczynienie str.65-68
Nauczyć się Formułki Spowiedzi Świętej.

Język polski
Czytanka pt. Dzwon Zygmunta.
Historia powstania Dzwonu Zygmunta.
Poznawanie nowych wyrazów
Pisownia wyrazów ,,dz, dź, dzi”
Zadanie domowe. Uzupełnij ćwiczenie 5, 6 str. 116 , ćw.8,9 str. 118
Wypowiedzi na temat Dzwonu Zygmunta i amerykańskiego Dzwonu Wolności.

ZADANIE DOMOWE NA 6 MARCA 2021 R.

Dziękuję za pomoc dzieciom w przygotowaniu pięknych prezentacji o Fryderyku Chopin. Dla tych, którzy przygotowali prezentacje nagrody będą w najbliższą sobotę.

RELIGIA
Mocne postanowienie poprawy str. 61-64
Uzupełnić ćwiczenia na str. 62-63
Do nauczenia na pamięć Formułka Spowiedzi Św. Dzieci otrzymały w sobotę w szkole.
Wysyłam również w załączniku pomoc w przygotowaniu do I Spowiedzi Św.,, Rachunek Sumienia dla dzieci”

JEZYK POLSKI
Nauczyć się czytać tekst,, A to pech” str. 62-63
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 2 str. 65
Wykonać ćwiczenia str. 65, 70-71

 

ZADANIE DOMOWE NA 27 LUTEGO

Religia
WIELKI POST
str. 91 Uzupełnij zdania właściwymi słowami z obrazka obok.
str. 92 Połączyć stacje Drogi Krzyżowej z odpowiednimi obrazkami.

RACHUNEK SUMIENIA
Strona 54. Nauczyć się co to jest Rachunek Sumienia.
Rachunek Sumienia to przypominanie sobie wszystkich grzechów, które popełniliśmy: myślą, mową i uczynkiem.
Proszę, by każde dziecko dziś wieczorem zrobiło sobie Rachunek Sumienia z dzisiejszego dnia i przypomniało sobie co zrobiło dziś dobrego a co złego. Napisać sobie na kartce
dobro/ zło i wypisać po kilka uczynków dobrych i złych, które zapamiętało z całego dzisiejszego dnia.

Jutro poświęcenie Świec Komunijnych zapraszam dzieci do pierwszych ławek w kościele tam będą na nich czekać świece.

Język Polski
Nauczyć się czytać czytankę,, Koncert” str. 44-45
Proszę przygotować krótką prezentację na temat Fryderyka Chopina. Zrobić plakat ze zdjęciem kompozytora i kilka zdań z życia Fryderyka Chopina.