Category Archives: Klasa II

Zadanie domowe na 19 października

Zadanie domowe:
Religia:
Odmów dziesiątkę różańca w intencji dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii Świętej.

Język polski:
Naucz się czytać s. 30.
Przygotuj się do pisania wyrazów z ćw. 1. str. 32 (niebieskie).
Dokończ ćwiczenie 3, str. 33.
Uzupełnij ćwiczenia na str. 37.
***Ćwiczenia nadobowiązkowe: str. 35-36.

Zadanie domowe na 12 października 2019 roku

Zadanie domowe:

Religia:
Pokoloruj obrazek i uzupełnij ćwiczenia ze str. 8.
Przeczytaj z rodzicami teksty z kartek (dodatkowe, rozdane na lekcji)

Język polski:
Nauczyć się czytać, str. 20.
Uzupełnić ćwiczenia na str. 27 i  28.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 7, s. 25
 (przygotowanie do pisania z pamięci).
Nauczyć się tekstu na Akademię (kartki dzieci otrzymały na lekcji).