Category Archives: Klasa I

Zajęcia 4/17/21 i praca domowa na 4/24

Religia:

Parafia jest wspólnotą ludzi, którzy kochają i czczą Boga.

Pojęcia do zapamiętania: Parafia, Wspólnota Parafialna, Proboszcz, Szafarz Eucharystii, Lektor, Ministrant

 

J. polski

Podręcznik str. 54-55 Popołudnie w parku.

Analiza ilustracji dotyczących zabaw dla dzieci w parku. Co robimy w parku? Wypowiedzi ustne, notatka w zeszycie, rysunek.

Nowe dwudźwięki: Dz, Dż

Analiza wyrazów: dzwonek, dzban, pędzel, dżem, dżinsy, dżungla.

Już czytam! Czytanie i analiza tekstu.

Ćwiczenia str. 54-55

Praca domowa na 4/24/21

Religia: modlitwy do zaliczenia str. 96, 97, pomijamy 3 ostatnie ze str. 97. Dodatkowo: 7 Sakramentów Św. i Dziesięć Przykazań Bożych. 

J. polski 

Ćwiczenia str. 54, 55 uzupełnić brakujące ćwiczenia. 

Przepisać do zeszytu dwa wybrane zdania ze str. 55 Już czytam! (Podręcznik). Przeczytać “Już czytam!”

Przeczytać czytankę przesłaną na email.

Plan pracy 4/10/21 i praca domowa na 4/17/21

Religia

Wielkanoc to zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i grzechem.

Pojęcia do zapamiętania: Wielkanoc, Zmartwychwstanie, Alleluja, Paschał.

 

J. polski

Zmierz temperaturę. Podręcznik str. 52-53

Omówienie pojęć: apteczka pierwszej pomocy, lekarz, lekarstwa, dentysta, higiena zębów. Wiersz „Kielce”. Praca plastyczna.

Ćwiczenia str. 52-53

Powtórzenie dwudźwięków „rz, ch”. Analiza wyrazów oznaczających części ciała.

Czytanie i analiza tekstu o parku.

Praca domowa na 4/17/21

Religia: modlitwy do zaliczenia str. 96-97

J. polski:

Podręcznik str. 51 przeczytać “Już czytam!”

Przepisać do zeszytu wyrazy z góry str. 51

Ćwiczenia str. 52 ćw. 5

Przeczytać dodatkową czytankę.

 

Plan pracy lekcje 3/27/21 i praca domowa na po Świętach 4/10/21

27 marzec, 2021

Religia:

Ostania wieczerza Jezusa z Apostołami. Pan Jezus i 12 apostołów, uczniów. Ustanowienie sakramentów: Eucharystii oraz Kapłaństwa. Wielki czwartek ustowienie Euchartstii i kapłaństwa.

J.polski: Bioblioteka

Zmierz temperaturę. Omówienie pojęć związanych ze stanem zdrowia na podstawie ilustracji str. 50 podręcznik. Dyskusja. Nowe dwudźwięki Rz, Ch.

Analiza wyrazów zawierających rz, ch. Już czytam! str. 51 czytanie w parach.

Ćwiczenia str. 50, 51 Analiza tekstu str. 50, odpowiedzi na pytania. Rysynek: do wyboru jedno z podanych pojęć ćwiczenia str. 51.

Piosenka: wiosna. Rymowanki i zabawy słowne. Malowanka pisanka oraz dodatkowa praca plastyczna. 

Praca domowa na 10-go kwietnia.

Religia: modlitwy na pamięć do zaliczenia, str. 96, 97 oraz Dziesięć Przykazań Bożych.

J. polski

Ćwiczenia str. 51 ćw. 3 oraz przepisać do zeszytu słówka z tego ćwiczenia.

Podręcznik przeczytać str. 51 Już czytam! oraz dodatkowy tekst wysłany na email.

Narysować krajobraz wiosenny, podpisać co na nim się znajduje, np: trawa, drzewa, kwiaty, słońce, chmury można dodać elementy Wielkanocne itp.

 

 

Plan pracy 3/20/21 i praca domowa na 3/27

Religia:

Największe przykazanie, przykazanie miłości. Jak okazujemy miłość rodzicom, rodzeństwu i Bogu Ojcu.

j. polski

Zapnij pasy. Analiza tekstu, wypowiedzi dzieci na temat środków transportu. Podręcznik str. 48, dyskusja. Omówienie pojęcia bezpieczeństwo na drodze. Wysłuchanie oraz analiza wiersza Katowice str. 49.

Ćwiczenia dodatkowe, budowanie prostych zdań Uzupełnienie zdań brakującymi wyrazami, odpowiedzi na pytania prostymi zdaniami.

Powtórzenie dni tygodnia, miesięcy, rymowanki i zgadywanki słowne.

Praca domowa na 27-go marca.

Religia: modlitwy do zaliczenia na pamięć str. 96, 97, oraz Dziesięć Przykazań Bożych. Siedem sakramentów świętych dla chętnych. 

J. polski: Przepisać do zeszytu zdania z ćw. 6 str. 48 z Ćwiczeń, narysować światła drogowe i podpisać kolory.

Przeczytać dodatkowy tekst przesłany na email. 

plan lekcji 3/13/21 i praca domowa na 20-go marca

Religia:

Temat: Wiara, nadzieja, miłość, trzy cnoty Boskie. Analiza modlitw: Akt Wiary, Akt Nadziei, Akt Miłości. Dziesięć Przykazań Bożych.

j. polski:

Zapnij pasy. Dyskusja na temat środków transportu. Analiza ilustracji – podręcznik str. 46. Rysunek mojego ulubionego pojazdu. Poznajemy dwudźwięki SZ, CZ. Analiza wyrazów str. 47. Już czytam! Str. 47

Ćwiczenia str. 46, 47 pisownia, czytanie wyrazów zawierających sz, czy.

Ćwiczenie wymowy, dni tygodnia, miesięcy.

Dodatkowe ćwiczenia językowe: Bo lubię j. polski. 

Praca domowa na 20-go marca.

Religia: modlitwy na pamieć, podręcznik do religii str. 96-98, dodatkowo: Dziesięć Przykazań Bożych.

j. polski: przeczytać – podręcznik Już czytam str. 47 i dodatkową czytankę wysłaną na email.

Ćwiczenia str. 48, 49 dokończyć ćwiczenia.

Plan lekcji 3/6/2021 i praca domowa na 3/13/2021

6 marzec, 2021

Religia:

Temat: Chcemy być posłuszni Bogu oraz ludziom, którzy pragną naszego dobra. Pojęcia do zapamiętania: posłuszeństwo, odróżnić dobro od zła. Jak być posłusznym? Książka str.57-59

j. polski:

Bądź eko. Analiza tekstu Już czytam! Pogadanka: Jak powinniśmy żyć, aby nie szkodzić środowisku, nie zanieczyszczać środowiska? Czym jest ochrona środowiska? Wiersz Opole. Analiza wyrazów z ni, zi, pisownia i wymowa.

Podręcznik str. 44-45

Ćwiczenia str. 44-45

Rymowanki słowne, dni tygodnia, miesiące. praca plastyczna.

Praca domowa na 13-go marca

Religia: nauczyć się na pamięć modlitwy z listy str. 98 / książka, dodatkowo: Dziesięć Przykazań Bożych.

J. polski: Przeczytać 2 razy “Już czytam!” str. 44, 47 podręcznik oraz dodatkowy tekst wysłany na email.

Przepisać do zeszytu słówka str. 47 / podręcznik, dokończyć ćwiczenia z Ćwiczeń str. 44, 45

Plan lekcji 2/27/21 i praca domowa na 3/6/21

27 luty, 2021

Religia: Małżeństwo jest sakramentem.

Podręcznik str. 52-53

Słowa do zapamiętania: małżeństwo, sakrament małżeństwa, żona, mąż, małżonkowie, rodzina

j. polski

Bądź eko! Podręcznik str. 42-43

Analiza ilustracji, dyskusja na temat bycia eko. Podręcznik str. 42

Poznajemy zmiękczenia: ci, si, zi, ni str. 43, analiza wyrazów z tymi zmiękczeniami.

Rysunek: jak żyjemy ekologicznie?

Ćwiczenia str. 40-41 analiza, czytanie i pisownia wyrazów zawierających zmiękczenia: ci, si

Zabawy, rymowanki słowne.

praca domowa na 3-go marca, 2021

J. polski

Podręcznik: str. 44 przeczytać 2 razy Już czytam, przepisać do zeszytu wyrazy ze str. 43

przeczytać dodatkowy tekst czytanki wysłany na email

Ćwiczenia: uzupełnić str. 43

Religia: modlitwy do zaliczenia z listy na końcu książki. Dodatkowa modlitwa: Dziesięć Przykazań Bożych.  

Plan pracy 2/20/21 i praca domowa na 2/27/21

20 luty, 2021

Religia: Wielki post to czas nawrócenia i pokuty. Środa popielcowa.

Podręcznik str. 54-56

Słowa do zapamiętania: Droga krzyżowa, Gorzkie żale, Wielki post, Nawrócenie, Pokuta

 

j. polski zjęcia wirtualne

Dalsze część: Powiedź co lubisz robić.

Czytanie w parach podręcznik str. 40 Już czytam!

Analiza przeczytanego tekstu.

Rysunek: moje ulubione zajęcie na świeżym powietrzu.

Wysłuchanie wiersza str. 41

Ćwiczenia str. 38, 39 nowe literki ź, ń

Analiza wyrazów źrebak, koń, słoń, jeleń

Zabawy i rymowanki słowne. Praca plastyczna: karmnik.

Dyskusja na temat zimowej pogody za oknem.

Praca domowa na 2/27/21

Religia: Nauczyć się na pamięć – Akt nadziei str. 55, oraz zacząć naukę na pamięć poprzez codzienne odmiawianie: Dziesięć przykazań.

j. polski

Przeczytać 2 razy: podręcznik str. 39 wyrazy, str. 40 Już czytam! oraz

zdania z ćwiczeń str. 37 ćw. 2

Dodatkowy tekst wysłany w załączniku. 

Uzupełnić do końca: ćwiczenia str. 38 i 39

 

plan pracy 2/6/21 i praca domowa na 2/20/21, za tydzień 2/13/21 wolne

6 luty, 2021

Religia: Kapłan to osoba poświęcona Bogu przez sakrament kapłaństwa.

Pojęcia do zapamiętania: powołanie, sakrament kapłaństwa, święcenia kapłańskie, ksiądz, kapłan, sprawowanie eucharystii

j. polski 

Powiedz, co lubisz robić!

Poznajemy nowe literki: ć, ś

Analiza ilustracji podręcznik str. 38, własny rysunek: co lubisz robić?

Analiza wyrazów str. 39

Próba do Pasowania na ucznia.

11:45 Pasowanie na ucznia. Akademia szkolna.

praca domowa na 2/20/21

Przeczytać przynajmniej 2 z wysłanych na email czytanek. Przeczytać wyrazy str. 43 Podręcznik

Uzupełnić str. 36 i 37 Ćwiczenia

 

plan pracy 1/30/21 i praca domowa na 2/6/21

Religia: Kościół jest miejscem świętym.

Podręcznik str. 46-48

Kościół, Świątynia, Dom Boży – miejsce święte, gdzie wierni gromadzą się, aby czcić Boga.

Pojęcia do zapamiętania: ołtarz, tabernakulum, wieczna lampka, paschał, chrzcielnica, stacje drogi krzyżowej, woda święcona, figury i obrazy świętych.

j. polski

Temat: Proszę, kup masło i chleb!

Podręcznik str. 36-37

  1. 36 Wysłuchanie wypowiedzi dzieci, analiza wysłuchanego tekstu, odpowiedzi na pytania do testu.

Zapisanie słówek ze słuchu z pomocą Word doc. z listą słówek.

  1. 37 analiza pokazanych przedmiotów, dyskusja jak je używamy.

Odsłuchanie wiersza o mieście Bydgoszcz.

Próba do pasowania na ucznia.

Ćwiczenia str. 34-35

  1. 34 Analiza wyrazów z ó, przepisać zdania, podpisać ilustrację.
  2. 35 Analiza ilustracji, dyskusja na temat: co łączy wszystkie ilustracje

Zabawy słowne, rymowanki, poprawna wymowa.

Praca domowa na 6-go lutego 2021

Religia: nauczyć się na zaliczenie modlitw str. 98 bez dwóch ostatnich.

J. polski: przeczytać – podręcznik str. 31 i 35

Przepisać do zeszytu: ćwiczenia str. 34 ,cztery pierwsze zdania.

Napisać w zeszycie wszystkie do tej pory poznane litery.