Category Archives: Klasa I

Praca domowa na 10/31/20

j. polski

Nauczyć się na pamięć zadanych wcześniej wierszyków na Pasowanie.

ćwiczenie: str. 13, przeczytać tekst z ćw. 4, zapisać w zeszycie lub na oddzielnej kartce słówka z ćw. 4

podręcznik: str.16 przeczytać “Już czytam”

Religia: Nauczyć się: Ojcze Nasz, Chwała Ojcu

Odmówić jedną dziesiątkę różańca w wybranej intencji.

 

Plan lekcji 24 październik 2020

10/24

Religia

Poznajemy Biblię, poznajemy Boga.

Podręcznik str. 13-14

Pojęcia do zapamiętania: Biblia, Pismo Święte, Stary Testament i Nowy Testament

Odmówienie Dziesiątki Rożańca Świętego

j. polski

Porządki w domu, szkole i na zewnątrz w zalezności od pory roku. Omówienie ilustracji str. 16, wypowiedzi ustne, pytania str 16.

Podręcznik str. 16-21

Literki K, D, S, W, Y analiza wyrazów z wymienionymi literkami str. 15, zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę, przykłady.

Str. 17 nauczyciel czyta wypowiedź ucznia, uczniowie analizują wypowiedź, odpowiadają na zadane pytania.

Praca plastyczna. Przygotowanie do Pasowania. Zabawy integracyjne.

Ćwiczenia str. 12-13

 

Praca domowa na 24-go października

Religia:

Modlitwa Ojcze Nasz do zalicznia na pamięć.

Odmówić jedną dziesiątkę różańca w wybranej intencji.

J. polski:

Nauczyć się na pamięć swojej roli na Pasowanie Pierwszaków.

Uczniowie otrzymali kserokopię podręcznika:

str. 11 przepisać do zeszytu lub oddzielną kartkę wyrazy znajdujące się przy obrazkach

str.11 przeczytać “Już czytam!”

Ćwiczenia: kserokopia na oddzielnych kartkach:

str. 10, 11 , ćwiczenie pisania literek e, u na gorze strony,

str. 11 przeczytać tekst w zadaniu numer 7.

Plan lekcji na 17-go października 2020

10/17     

Religia          

Trzy osoby boskie: Ojciec, Syn i Duch Święty. Podręcznik str. 10-12

Pojęcia do zapamiętania: Stwórca, Zbawiciel, Uświęciciel, Trójca Święta, Trzy Osoby Boskie

Modliwa: Chwała Ojcu, odmówienie Dziesiątki Różańca

j. polski

Dzień Dwujęzyczności

Pomóżmy mamie. Poznajemy literki: E, U

Podręcznik str. 14-17

Omówienie ilustracji str. 14, ustne wypowiedzi, pytania str. 14

Omówienie pojęcia: robienie porządków.

Zabawy i zgadywanki językowe.

Ćwiczenia str. 12-15

Próba, przygotowanie do Pasowania Pierwszaków.

Plan lekcji na 10-go października 2020

Religia:

Bóg kocha nie jak Ojciec i daje mi dar wolnej woli.

Podrecznik str. 7-9, pierwsi rodzice, Adam i Ewa

Pojęcia do zapamiętania: wolna wola, wszchwiedzący

Modlitwa Ojcze Nasz, odówienie Dziesiątki Różańca

J. polski

Uczymy sie! Poznajemy literki: L, O

(Podręcznik str. 10 – 14)

Oówienie ilustracji str. 10, odpowiedzi na pytania, str. 12 omówienie przeczytanych przez nauczyciela wypowiedzi. Str 13, 14

Ćwiczenia str. 8-11

Próba, przygotowanie do Pasowania na Pierwszaka.

 

Praca domowa:

Podręcznik str. 11 przeczytać: Już czytam.

Ćwiczenia str. 8 napisać literkę L

                   str. 9 napisać literę O

10/03/2020

Plan lekcji:

Religia: Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo. Książka str 4-6

Znak krzyża św., modlitwa Ojcze Nasz, słowa do zapamiętania: godność, szacunek – omówienie pojęć na przykładach.

J. polski:

Omówienie ślubowania pierwszaków, rozdanie ról.

Temat: Witaj szkoło. (podręcznik str. 6-9, ćwiczenia str. 4-7)

Omówienie ilustracji, wypowiedzi ustne. Literki a, m, t (wprowadzenie), praca z ćwiczeniami utrwalającymi poznane literki.

Praca domowa na 10/10/2020

ćwiczenia str. 7

podręcznik str. 7 przeczytać na dole strony “Już czytam!”