Category Archives: Klasa I

Sobota 5.9.2020


Religia: Szanuję i cenię ludzi wszystkich kultur, ras i języków.
Książka str. 77,78,79
Pojęcia do zapamiętania: religia, rasa, kultura, szanować, brat, wyznania religijne, Chrześcijanin, Żyd, Muzułmanin
litania Loretańska, Dziesięć Przykazań Bożych
J. polski
Już znam cały alfabet.
Czerwona książka str. 52, 53, omówienie ilustracji, czytanie, analiza wiersza „Alfabet”
Gry i zabawy pomagające rozpoznać litery z alfabetu.
Niebieska książka str. 54, 55 uzupełnić ćwiczenia, pisownia i wymowa liter
Praca domowa: Wybrać jedną literę z alfabetu, na kartce wypisać 5 wyrazów, w których znajduje się ta litera, narysować lub nakleić obrazki przedstawiające te przedmioty.
Czerwona książka str. 49 przeczytać 2 razy

Plan lekcji i praca domowa na 2-go maja

Religia: Duch Święty pomaga Kościołowi rozwijać się i służyć całemu światu.
Pojęcia do zapamiętania: Kościół Katolicki, Duch Święty, Dobra Nowina
Przypomnienie modlitw odmawianych na różańcu, akty: wiary, nadziei i miłości
Ksiażka str. 75, 76
J. polski: Powtórzenie dwuznaków: dz, dź, dzi, dż, drz, ćwiczenia pisemne, wymowa
Biała ksiażka str. 46, 48
Czerwona książka: str. 51 czytanie i analiza tekstu „ Dżem wiśniowy”.
Praca domowa na 2-go maja
Czerwona książka str. 51 przeczytać 2 razy
Biała książka str. 47 uzupełnić

Wykonać planszę z: dż, drz, dzi (wypisując wyrazy i malując lub przyklejając obrazki) 

Plan zajęć, praca domowa na 25-go kwietnia

Religia: Niedziela Miłosierdzia Bożego. Parafia jest wspólnotą ludzi, którzy kochają i czcza Boga. Książka str. 72,73,74

Pojęcia do zapamiętania:

wspólnota parafialna, Eucharystia, Sakramenty Święte, proboszcz, ministrant, lektor, szafarz Eucharystii

J. polski: Poznajemy: Dzi, Dż, Drz

Czerwona ksiażka str. 50, 51 czytanie

Niebieska ksiażka str. 52, 53 ćwiczenia pisemne

Praca domowa: Niebieska ksiażka str. 52 ćw. 1 i 3

Czerwona ksiażka str. 49 przeczytać 2 razy

Na kartce zrobić projekt dotyczcy dwuznaków dz, dź (np. wypisać wyrazy zawierajce te dwuznaki, narysować lub przykleić obrazki przedmiotów w których nazwie znajduje się dz, dź).

 

 

 

 

sobota 18 kwiecień

Za tydzień nie ma zajęć, kolejne odbędą się 18-go kwietnia. 

Religia: str. 69-71    Wielkanoc to zwycięstwo Jezusa nad śmiercia i grzechem. 

W ciągu nadchodzących dwóch tygodni proszę odmówić z rodzicami Tajemnice Bolesne różańca świętego. 

J. polski: poznajemy dz, dź

czerwona książka – przeczytać czytanki na stronach: 41, 43, 45, 47

niebieska książka – uzupełnić str. 50, 51

Na oddzielnej kartce narysować koszyczek Wielkanocny, przygotować kartkę do pokazania na następnych zajęciach.

Przesłać do mnie na email zdęcia uzupełnionych stron.

Drodzy Państwo,

Przyjmijcie życzenia zdrowia, pokoju i radości płynacej z wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa.

Z Bogiem.

 

 

 

Sobota 4/4/2020

Religia: Ostatnia wieczerza Jezusa z apostołami.
Książka str. 66 (uzupełnić), 67 i 68 (przeczytać omówić ilustracje)
Praca domowa: pokolorować różaniec (obrazek przesłany emailem), 2 razy odmówić różaniec z rodzicami:
1. tajemnica bolesna druga: Biczowanie Pana Jezusa
2. tajemnica bolesna trzecia: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

J. polski: Poznajemy ź, zi
Czerwona ksiażka:

str. 46 przeczytać wszystkie litery, głoski zatytuowane “Już znam” na samej górze strony. Przeczytać sylaby nad obrazkiem, (na lekcji przez internet będziemy zapisywać je na białych tabliczkach.

str. 47 przeczytać czytankę “Źrebak wujka Józia” (na lecji przez internet każdy uczeń przeczta wybrane przez nauczyciela zdanie”

Niebieska ksiażka: uzupełnić str. 48, 49


Praca domowa:
Biała ksiażka: uzupełnić str. 44, 45
Czerwona ksiażka: przeczytać czytankę str. 47

 

sobota 3/21/2020

Religia: Największe Przykazanie

książka str. 63-65

Praca domowa: nauczyć się na pamięć: Akt Miłości, przeczytać z rodzicem: Dziesięć Przykazań Bożych

J. polski

czerwona książka:

str. 44 przeczytać wszystkie literki i głoski na górze strony, poznajemy ć, ci, przeczytać sylaby, wyrazy nad obrazkiem

 str. 45 przeczytać czytankę “Nocny Motyl”

niebieska książka: uzupełnić str. 46 i 47, zwrócić uwagę na pisownię i prawidłowa wymowę: ć, ci

Praca domowa:

biała ksiażka: uzupełnić str. 42,43

przeczytać czytanki str. 43, 45 (czerwona ksiażka) 

 

 

 

sobota 3.14.2020

J. polski:

czerwona książka: str. 42 przeczytać: “Już znam” literki na górze strony, sylaby nad ilustracja, przeczytać czytankę “Słonik” str. 43

niebieska książka: uzupełnić str. 44, 45

Praca domowa: przeczytać czytanki za stron 41 i 43

biała ksiażka uzupełnić str. 40 i 41

sobota 3.14.2020

Religia: podsumowanie ostatnich lekcji

podręcznik str. 59 uzupełnić zadanie na końcu strony, przeczytać wspólnie z rodzicami modlitwę za rodziców. Zapamiętać: posłuszeństwo – odróżniać dobro od zła. 

str. 61 nauczyć się na pamięć: Akt Wiary Akt Nadziei, Akt Miłości

str. 62 zrobić zadanie na górze strony, zapamiętać Cnoty boskie: wiara, nadzieja, miłość