Category Archives: Klasa I

Plan lekcji 5/8/21 i praca domowa na 5/15

Religia

Jezus napełniony Duchem Sw. niósł ludziom Dobrą Nowinę.  

Podręcznik str. 80-82

Pojęcia do zapamiętania: Duch Św., Jezus-Uzdrowiciel, Królestwo Boże, Dobra Nowina

 

j. polski

Podręcznik str. 60-61

Analiza tekstu; Jedziemy do stolicy. Str. 60

Porównywanie przeciwieństw, wymowa oraz pisownia wyrazów.

Rysunek wybranych par słów określających przeciwieństwa.

Zabawy językowe: dni tygodnia, miesiące, liczebniki / wymieniamy od tyłu.

Analiza wiersza „Szczecin”.

Ćwiczenia str. 60-61

Rozsypanka wyrazowa, analiza tekstu: przepis na paszteciki.

Praca domowa na 5/15

Podręcznik przeczytać czytankę str. 60

Ćwiczenia przeczytać tekst z ćw. 8 str. 61

Praca domowa na 8-go maja

Religia: Modlitwy na zaliczenie – książka str. 98 bez dwóch ostatnich, plus Dziesięć Przykazań Bożych

J. polski: 

Podręcznik-  przeczytać Już czytam! str. 59, 

Ćwiczenia-  uzupełnić str. 59, przeczytać tekst z ćw.1 str. 54 oraz tekst z ćw. 8 str. 57 

 

plan zajęć 5/1/21

Religia

Szanuję i cenię wszystkich ludzi za ich dary: kultury, rasy i języka.

Podręcznik str. 77-79

Pojęcia do zapamiętania: Chrześcijanin, Zyd, Muzułmanin

 

j. polski Biblioteka

Podręcznik str. 58-59

Jedziemy do stolicy. Analiza ilustracji, obiekty turystyczne w Warszawie. Pogadanka na temat stolicy Polski – Warszawy. Wycieczka do Warszawy.

Poznajemy: dzi, dź.

Analiza wyrazów: dzięcioł, dziecko, dzik, dźwig, żołądź, wiedźma.

Już czytam! str. 59

Ćwiczenia: 58-59

Analiza tekstu oraz ilustracji o Warszawie.

plan zajęć 4/24/21 i praca domowa na 5/1/21

Religia

Duch Święty pomaga Kościołowi rozwijać się i służyć całemu światu.

Pojęcia do zapamiętania: Kościół Katolicki, Dobra Nowina

j. polski

Popołudnie w parku. Podręcznik str. 56-57 Analiza tekstu o parku, porównanie tekstu z ilustracją. Co można robić zimą w parku. Wypowiedzi ustne, notatka w zeszycie.

Uczniowie rysują przedmiot z naszego otoczenia, zgadujemy co jest na obrazku.

Analiza tekstu o Ślimaku, analiza wiersza „Lublin”.

Ćwiczenia str. 56-57

Zwierzęta, które możemy spotkać w parku. Omówienie czego nie możemy robić w parku. Analiza tekstu „Ciasto”.

Praca domowa na 5/1/21

Ćwiczenia str. 56 ćw. 5      str. 57 ćw. 7

Podręcznik str. 56 ćw. 7

Przeczytać Ćwiczenia str. 57 ćw. 8

Podręcznik str. 56 ćw. 5 i str. 57 ćw. 8

Dodatkowa czytanka / email.

 

 

Zajęcia 4/17/21 i praca domowa na 4/24

Religia:

Parafia jest wspólnotą ludzi, którzy kochają i czczą Boga.

Pojęcia do zapamiętania: Parafia, Wspólnota Parafialna, Proboszcz, Szafarz Eucharystii, Lektor, Ministrant

 

J. polski

Podręcznik str. 54-55 Popołudnie w parku.

Analiza ilustracji dotyczących zabaw dla dzieci w parku. Co robimy w parku? Wypowiedzi ustne, notatka w zeszycie, rysunek.

Nowe dwudźwięki: Dz, Dż

Analiza wyrazów: dzwonek, dzban, pędzel, dżem, dżinsy, dżungla.

Już czytam! Czytanie i analiza tekstu.

Ćwiczenia str. 54-55

Praca domowa na 4/24/21

Religia: modlitwy do zaliczenia str. 96, 97, pomijamy 3 ostatnie ze str. 97. Dodatkowo: 7 Sakramentów Św. i Dziesięć Przykazań Bożych. 

J. polski 

Ćwiczenia str. 54, 55 uzupełnić brakujące ćwiczenia. 

Przepisać do zeszytu dwa wybrane zdania ze str. 55 Już czytam! (Podręcznik). Przeczytać “Już czytam!”

Przeczytać czytankę przesłaną na email.

Plan pracy 4/10/21 i praca domowa na 4/17/21

Religia

Wielkanoc to zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i grzechem.

Pojęcia do zapamiętania: Wielkanoc, Zmartwychwstanie, Alleluja, Paschał.

 

J. polski

Zmierz temperaturę. Podręcznik str. 52-53

Omówienie pojęć: apteczka pierwszej pomocy, lekarz, lekarstwa, dentysta, higiena zębów. Wiersz „Kielce”. Praca plastyczna.

Ćwiczenia str. 52-53

Powtórzenie dwudźwięków „rz, ch”. Analiza wyrazów oznaczających części ciała.

Czytanie i analiza tekstu o parku.

Praca domowa na 4/17/21

Religia: modlitwy do zaliczenia str. 96-97

J. polski:

Podręcznik str. 51 przeczytać “Już czytam!”

Przepisać do zeszytu wyrazy z góry str. 51

Ćwiczenia str. 52 ćw. 5

Przeczytać dodatkową czytankę.

 

Plan pracy lekcje 3/27/21 i praca domowa na po Świętach 4/10/21

27 marzec, 2021

Religia:

Ostania wieczerza Jezusa z Apostołami. Pan Jezus i 12 apostołów, uczniów. Ustanowienie sakramentów: Eucharystii oraz Kapłaństwa. Wielki czwartek ustowienie Euchartstii i kapłaństwa.

J.polski: Bioblioteka

Zmierz temperaturę. Omówienie pojęć związanych ze stanem zdrowia na podstawie ilustracji str. 50 podręcznik. Dyskusja. Nowe dwudźwięki Rz, Ch.

Analiza wyrazów zawierających rz, ch. Już czytam! str. 51 czytanie w parach.

Ćwiczenia str. 50, 51 Analiza tekstu str. 50, odpowiedzi na pytania. Rysynek: do wyboru jedno z podanych pojęć ćwiczenia str. 51.

Piosenka: wiosna. Rymowanki i zabawy słowne. Malowanka pisanka oraz dodatkowa praca plastyczna. 

Praca domowa na 10-go kwietnia.

Religia: modlitwy na pamięć do zaliczenia, str. 96, 97 oraz Dziesięć Przykazań Bożych.

J. polski

Ćwiczenia str. 51 ćw. 3 oraz przepisać do zeszytu słówka z tego ćwiczenia.

Podręcznik przeczytać str. 51 Już czytam! oraz dodatkowy tekst wysłany na email.

Narysować krajobraz wiosenny, podpisać co na nim się znajduje, np: trawa, drzewa, kwiaty, słońce, chmury można dodać elementy Wielkanocne itp.

 

 

Plan pracy 3/20/21 i praca domowa na 3/27

Religia:

Największe przykazanie, przykazanie miłości. Jak okazujemy miłość rodzicom, rodzeństwu i Bogu Ojcu.

j. polski

Zapnij pasy. Analiza tekstu, wypowiedzi dzieci na temat środków transportu. Podręcznik str. 48, dyskusja. Omówienie pojęcia bezpieczeństwo na drodze. Wysłuchanie oraz analiza wiersza Katowice str. 49.

Ćwiczenia dodatkowe, budowanie prostych zdań Uzupełnienie zdań brakującymi wyrazami, odpowiedzi na pytania prostymi zdaniami.

Powtórzenie dni tygodnia, miesięcy, rymowanki i zgadywanki słowne.

Praca domowa na 27-go marca.

Religia: modlitwy do zaliczenia na pamięć str. 96, 97, oraz Dziesięć Przykazań Bożych. Siedem sakramentów świętych dla chętnych. 

J. polski: Przepisać do zeszytu zdania z ćw. 6 str. 48 z Ćwiczeń, narysować światła drogowe i podpisać kolory.

Przeczytać dodatkowy tekst przesłany na email. 

plan lekcji 3/13/21 i praca domowa na 20-go marca

Religia:

Temat: Wiara, nadzieja, miłość, trzy cnoty Boskie. Analiza modlitw: Akt Wiary, Akt Nadziei, Akt Miłości. Dziesięć Przykazań Bożych.

j. polski:

Zapnij pasy. Dyskusja na temat środków transportu. Analiza ilustracji – podręcznik str. 46. Rysunek mojego ulubionego pojazdu. Poznajemy dwudźwięki SZ, CZ. Analiza wyrazów str. 47. Już czytam! Str. 47

Ćwiczenia str. 46, 47 pisownia, czytanie wyrazów zawierających sz, czy.

Ćwiczenie wymowy, dni tygodnia, miesięcy.

Dodatkowe ćwiczenia językowe: Bo lubię j. polski. 

Praca domowa na 20-go marca.

Religia: modlitwy na pamieć, podręcznik do religii str. 96-98, dodatkowo: Dziesięć Przykazań Bożych.

j. polski: przeczytać – podręcznik Już czytam str. 47 i dodatkową czytankę wysłaną na email.

Ćwiczenia str. 48, 49 dokończyć ćwiczenia.

Plan lekcji 3/6/2021 i praca domowa na 3/13/2021

6 marzec, 2021

Religia:

Temat: Chcemy być posłuszni Bogu oraz ludziom, którzy pragną naszego dobra. Pojęcia do zapamiętania: posłuszeństwo, odróżnić dobro od zła. Jak być posłusznym? Książka str.57-59

j. polski:

Bądź eko. Analiza tekstu Już czytam! Pogadanka: Jak powinniśmy żyć, aby nie szkodzić środowisku, nie zanieczyszczać środowiska? Czym jest ochrona środowiska? Wiersz Opole. Analiza wyrazów z ni, zi, pisownia i wymowa.

Podręcznik str. 44-45

Ćwiczenia str. 44-45

Rymowanki słowne, dni tygodnia, miesiące. praca plastyczna.

Praca domowa na 13-go marca

Religia: nauczyć się na pamięć modlitwy z listy str. 98 / książka, dodatkowo: Dziesięć Przykazań Bożych.

J. polski: Przeczytać 2 razy “Już czytam!” str. 44, 47 podręcznik oraz dodatkowy tekst wysłany na email.

Przepisać do zeszytu słówka str. 47 / podręcznik, dokończyć ćwiczenia z Ćwiczeń str. 44, 45