Category Archives: Praca Domowa

Praca domowa na 24 kwietnia

Religia- proszę wykonać ćwiczenie ze strony 106 z katechizmu pt. Zadanie domowe

Język polski- uczniowie otrzymali pytania do opowiadania pt. Dar rzeki Fly ze strony 176 w podręczniku. Bardzo proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania w zeszycie ( pozwoliłam również na napisanie na komputerze i wklejeniu odpowiedzi do zeszytu, jesli ktoś woli). PROSZĘ ODPOWIADAĆ CAŁYMI ZDANIAMI A NIE POJEDYNCZYMI WYRAZAMI.

Plik z pytaniami. http://www.polskaszkolanewark.org/wp-admin/upload.php?item=3811

http://www.polskaszkolanewark.org/wp-admin/upload.php?item=3811

 

GRAMATYKA: cwiczenia 9, 10, 11 z ostatniego rodziału- Lekcja 20 s 179, uczniowie powinni mieć uzupelnione prawie wszystkie cwicznie gramatyczne- cała książka. 

Do zobaczenia w sobote,

Zajęcia 4/17/21 i praca domowa na 4/24

Religia:

Parafia jest wspólnotą ludzi, którzy kochają i czczą Boga.

Pojęcia do zapamiętania: Parafia, Wspólnota Parafialna, Proboszcz, Szafarz Eucharystii, Lektor, Ministrant

 

J. polski

Podręcznik str. 54-55 Popołudnie w parku.

Analiza ilustracji dotyczących zabaw dla dzieci w parku. Co robimy w parku? Wypowiedzi ustne, notatka w zeszycie, rysunek.

Nowe dwudźwięki: Dz, Dż

Analiza wyrazów: dzwonek, dzban, pędzel, dżem, dżinsy, dżungla.

Już czytam! Czytanie i analiza tekstu.

Ćwiczenia str. 54-55

Praca domowa na 4/24/21

Religia: modlitwy do zaliczenia str. 96, 97, pomijamy 3 ostatnie ze str. 97. Dodatkowo: 7 Sakramentów Św. i Dziesięć Przykazań Bożych. 

J. polski 

Ćwiczenia str. 54, 55 uzupełnić brakujące ćwiczenia. 

Przepisać do zeszytu dwa wybrane zdania ze str. 55 Już czytam! (Podręcznik). Przeczytać “Już czytam!”

Przeczytać czytankę przesłaną na email.

Zadanie domowe na 24 kwietnia

Kochani Rodzice Komunia już bardzo blisko!!!!

Dzisiaj mieliśmy kolejną próbę tekstów komunijnych. Zwracam się z bardzo gorącą prośbą dopilnujcie by Dzieci nauczyły się tych podziękowań na pamięć, głośno i wyraźnie.
Za tydzień o 9:00 mamy kolejną próbę dojdzie już próba chodzenia z darami.
Za tydzień o 11:00 a.m. w Kościele dzieci mają Próbną Spowiedź z Ks. Proboszczem. Bardzo proszę ćwiczyć z Dziećmi formułkę spowiedzi.
Jutro poświęcenie książeczek, które rozdam po Mszy św.. Chciałabym by dzieci zostały ze mną w kościele na chwilę próby śpiewu z Organistą.

J. Polski
Ważna uroczystość i goście z Polski. str. 167, 168
ćw. 3 str. 170 i 171 pisownia wyrazów małą literą oraz dużą literą.
ćw. 6 str. 172

Zajęcia w klasie VI w dniu 10 kwietnia 2021.

Religia

Temat;Niedziela Miłosierdzia Bożego

Swiety Jan Paweł II

Swieta Siostra Faustyna Kowalska

bł ks Michał Sopoćko

Zadanie domowe

Potrafie odmawiać Koronke do Miłosierdzia Bożego.

J.polski

Temat;Poezja kwiatow,wrażliwosc na piękno otaczającego nas świata na podst.wiersz-pieśni S. Nazaretanki,,Polskie kwiaty”.

Zadanie domowe

Czy lubie poezję? podrecznik do j.pol;skiego str 98.

Geografia

Temat;Krajobraz Pojezierzy.

Pojezierze Pomorskie

Pojezierze Mazurskie

Pojezierze Wielkopolskie.

PRACA DOMOWA NA 17 KWIETNIA

Katecheza:
Temat: Jezus zaprasza nas na Ucztę Eucharystyczną.
Liturgia Eucharystii, str. 75-78.
Msza św. jest ucztą, na którą zaprasza nas Jezus.
Jezus jest obecny w Eucharystii.
Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie a zwykły opłatek.
Podziękowanie Bogu za zaproszenie na Ucztę Eucharystyczną – Mszę św.
Zadanie domowe: Poćwiczyć w domu przy lustrze otwieranie ust . Przyjmowanie z godnością Komunii Świętej.
Nauczyć się tekstów komunijnych oraz płynnie Formułkę Spowiedzi.
J. Polski
Ćwiczenie czytania zadanych tekstów na pamięć.

UWAGA! 1. ZA TYDZIEŃ W SOBOTĘ TAK SAMO JAK WCZORAJ. Proszę przyprowadzić dzieci z plecakami do Kościoła na godz. 9:00 rano na próbę. Tylko same dzieci.