All posts by nauczyciel

Zadanie domowe na 23 marca 2019 roku

Język polski
Odpowiedz pisemnie na pytania znajdujące się na stronie 147 („Zastanów się”).
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Helena Modrzejewska w San Francisco”,
str. 152 – 153.


Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 138.

Historia
Uzupełnij ćwiczenia, str. 77-80, tylko trzy strony, czwarta jest ponad program – dodatkowe punkty. Ćwiczenia wykonujemy na kartkach ksero, rozdanych na lekcji.

Zadanie domowe na 23 marca 2019r.

Język polski

Janko Muzykant-str. 28

Zadanie domowe: polecenie3, str. 29

Gramatyka

Formy prosby i sugestii,wyrazy z “ch” i “h”, str.84

Zadanie domowe – uzupelnij ćwiczenia do str.93

Historia

Powtórzenie wiadomosci.

Prosze przynieść podręcznik do geografii.

Zadanie domowe na 16 marca 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Nasz mały generał”, str. 142 – 143.
Przygotuj się do dyktanda, str. 130.
Osoby, które nie wykonały projektu o Krakowie,
proszę wykonać go na następną lekcję.

Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 130.

Historia
Utrwalenie wiadomości z poprzednich lekcji
(osoby, które nie były obecne na sprawdzianie, zostaną odpytane).

Zadanie domowe na 16 marca 2019r.

Jezyk polski- Uczymy sie wspolczucia -str.24

Zad.dom. Pisemne polecenie 6, str.25

Przygotowac sie do dyktanda -czytanka str.75

Gramatyka – Formy planowania, zyczenia, wyrazy z “ch ” na koncu -str.74

Zad.dom. – Dokonczyc cwiczenia do str.83

Historia – Powstanie Kosciuszkowskie i upadek panstwa polskiego str.104

Zad.dom. wykonaj zad.7, s.112