All posts by nauczyciel

Zadanie domowe na 2 lutego 2019 roku

Język polski
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Złotodajna moc”, str. 122 – 124.
Przygotuj wymyśloną przez siebie bajkę i opowiedz ją na następnej lekcji

Gramatyka
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 91.


Historia
Uzupełnij ćw. 7 i 8, str. 62 (proszę samodzielnie narysować lub zrobić kopię i wkleić do zeszytu)

Zadanie domowe na 26 stycznia 2019 roku

Język polski

Przeczytaj ze zrozumieniem tekst: „Śpiąca królewna”, str. 116 – 117.
Poprawa błędów z dyktanda, str. 100
(każdy wyraz z błędem przepisz do zeszytu 5 razy)

Przygotuj się do dyktanda, str. 111.

Brak zadania z gramatyki, ćwiczenia zebrałam do sprawdzenia.
Historia

Zapamiętaj najważniejsze wydarzenia o Bolesławie Krzywoustym,
            str. 48.

Geografia

Naucz się nazwy Pasm górskich w Polsce.