All posts by nauczyciel

Zadanie domowe na 23-go listopada 2019r.

Język polski

Temat: Co to jest postawa roszczeniowa?

              Omówienie tekstu  pt. ” Nie rozumieją,że ja chcę”.(str.30)

   Napisz pracę pisema na temat: Internet – dobro czy zło dzisiejszego świata ( pracę można napisac na komputerze).

Gramatyka- Uzupełnij ćwiczenia do str.48

Historia

Temat: Unia Lubelska ,str.20

Uzupełnij tekst ,ćwiczenie 4,str.28

 

 

 

Zadanie domowe na 23-go listopada 2019r.

Religia

Temat: Przykazanie IV- Czcij ojca swego i matkę swoją.(str.24)

              Powtorzenie -pytania z Katechizmu bierzmowanych.

              Co nakazuje a co zakazuje IV przykazanie Boże –  omówienie.

         1.     Przygotuj się do sprawdzianu z Katechizmu bierzmowanych-pytania    1 – 7

         2. Proszę przynieść Pismo Swięte na katechezę.

 

 

 

 

 

 

Praca domowa na 16 listopada

Gramatyka– str 38- 41

Historia– proszę przypomnieć sobie najważniejsze wydarzenia i daty z dwóch ostatnich lekcji. Krzyżówka ksero dla chętnych.

Religia– Zadanie domowe str. 29. Proszę  o przygotowanie odpowiedzi ustnej lub dla chętnych pisemnej- w zeszycie. 

 

Zajęcia 9 listopada

Zajęcia:

Omówienie grup literackich działających w czasie 20-lecia międzywojennego.

https://culture.pl/pl/artykul/grupy-literackie-miedzywojnia

Zadanie domowe:

Przeczytaj “Samotność” B. Schulza s.63

Wykonaj zadania: I, II, III, IV, V,VI i VII s. 66-68

 

Praca domowa na 16 listopada 2019

Witam,
 
Praca domowa
 
Jęz. polski: 
Proszę napisać krótką notatkę z obejrzanego Apelu Odzyskania Niepodleglości uwzględniając odpowiedzi na poniższe pytania:
  1. Co oznaczały trzy czarne smoki i jeden biały orzeł?
  2. Czy i jak zmieniło się życie Polaków pod rządami trzech zaborców (słowo “zaborca” tłumaczone było na lekcji)?
  3. Jak zakończył się apel? Czy był to jeden z poznanych na lekcji symboli narodowych?
 
 
 
Religia: 
Zadanie domowe str. 35.