All posts by nauczyciel

Zadanie domowe na 22 lutego 2020 r.

Język polski

Temat: Opowiadanie pt. “Przyjazn jest piękna”(str. 54)

Zadanie domowe: Odczytaj hasło umieszczone na tablicy i napisz na ten temat wypracowanie, polecenie 10, str.55

Historia

Temat: I i II rozbiór Polski- Konstytucja 3 Maja (str.93)

Zadanie domowe: Odpowiedz na pytanie 4, str.100

Gramatyka

Temat: Formy planowania i życzenia.

Uzupełnianie ćwiczeń  do str.78

 

Zadanie domowe na 8 lutego 2020 roku

Religia:
Uzupełnić ćwiczenie na str. 51-52.

Język polski:
Nauczyć się czytać str. 44-45.
Wykonać ćwiczenia ze str. 52 i 53.
Zapamiętać pisownię wyrazów z ćw. 5, str. 50.

Dla chętnych:
*** Przygotuj prezentację na temat Fryderyka Chopina 
         (plakat i opowiedzieć w 5-10 zdaniach)

Zadanie domowe na 8-go lutego 2020r.

Język polski

Temat: Opowiadanie p.t.”Tak bardzo pragnąłem” (str. 28).

               Charakterystyka Janka Muzykanta.

Zadanie domowe: Napisz odpowiedź na pytanie 3, str. 29

                                  Naucz się czytać czytanki, str. 28

Gramatyka: Ćwiczenia z ortografii ( str.72 – 73 )

Proszę uzupełnić ćwiczenia do str. 73

Historia

Temat: Bohaterowie Polski i Ameryki: Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, str. 83

Zadanie domowe: Jak rozumiesz pojęcie “Za Waszą wolność  i naszą” tekst (str. 83). Napisz odpowiedź na 8 pytanie, str. 92.