All posts by nauczyciel

Zadanie domowe na 23 lutego 2019 r.

J. polski
Temat: Zapoznanie sie z ostatnimi dniami zycia Ojca Kolbe na podstawie tekstu pt. “O pamietnym dniu w obozie Auschwitz”, str. 52
Zadanie domowe – pytanie 7, str. 53

Gramatyka
Formy prosby lub rozkazu, str. 53, lekcja 7, wykonywanie cwiczen
Zadanie domowe – uzupelnij cwiczenia str. 53 – 63

Historia
Temat: Bohaterowie Polski i Ameryki – Tadeusz Kosciuszko i Kazimierz Pulaski, str.83
Zadanie domowe – Wykonaj cwiczenia : 2 , str 89, 3, str.90, 8, str.92

Zadanie domowe na 23 lutego 2019 roku

Język polski:
Przeczytaj ze zrozumieniem tekst:
„O trębaczu z Wieży Mariackiej”, str. 129.
Przygotuj się do dyktanda, „Szersze ujęcie tematu lekcji”,
str. 139 (tylko pierwszy paragraf, czyli 7 linijek)

Gramatyka:
Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 112.

Historia:
Przygotuj się do sprawdzianu z lekcji 3-6
(tekst w podręczniku „Zapamiętaj”, str. 38, 48, 58, 67)

Zadanie domowe- na 9 lutego

Język polski-  każdy z uczniów otrzymał do domu list napisany specjalnie dla nich przez uczniów z Polski. Zadaniem uczniów jest odpisać na list. Do listu można również dołączyć pocztówkę lub narysować rysunek.

Nie ma zadania domowego w podręczniku.

Religia- nauczyć się sześciu prawd wiary, strona 112

Zadanie domowe na 9 lutego 2019 roku

Język polski – Naucz się czytać wyznaczony tekst z czytanki
            p.t.: „Wieczór u państwa Platerów”, str. 136.
            Napisz do zeszytu streszczenie wybranej bajki.

Poprawa dyktanda ze str. 111 (każdy wyraz z błędem przepisać 5 razy).

Gramatyka – Uzupełnij brakujące ćwiczenia do str. 100.

Historia – Zapamiętaj najważniejsze wydarzenia, str. 58.