Praca domowa na dzisiejszy dzień

 RELIGIA
Proszę narysować na kartce rysunkowej ,,Moje spotkanie z Panem Jezusem w Komunii Świętej.”
Za tydzień proszę przynieść do szkoły na gazetkę szkolną.
 

JEZYK POLSKI

 CZYTANKA STRONA 139 ,,Trudna decyzja”
ćw, 1 i 2 str. 142 ćw, 3 str. 143, str, 146, 147, Uzupełnij ćwiczenia.