Zajecia z dnia 1 maja,2021 r.

Religia

Temat: cd.Jezus i Jego misja w Ewangelii wg św. Mateusza    Podr.str 89 -102

J.polski

Temat ;Sladami wielkich Polaków w Ameryce.Ignacy Domeyko,jako przykład wielkiego polskiego emigranta,który wsławił Polskę na kontynencie Ameryki Południowej.   Podr.str 109 – 112

Zadanie domowe

Przygotuj krótką notatkę na temat: Wielcy Polacy w Ameryce :Tadeusz Kościuszko,Kazimierz Pułaski,Ignacy Domeyko.(jeden do wyboru)

Historia

Temat: Konstytucja  3 Maja,1791r.

zadanie domowe

Jakie były najważniejsze postanowienia Konstytucji/ Podr.str 96

Geografia

Zwiedzamy Kraków.