plan zajęć 5/1/21

Religia

Szanuję i cenię wszystkich ludzi za ich dary: kultury, rasy i języka.

Podręcznik str. 77-79

Pojęcia do zapamiętania: Chrześcijanin, Zyd, Muzułmanin

 

j. polski Biblioteka

Podręcznik str. 58-59

Jedziemy do stolicy. Analiza ilustracji, obiekty turystyczne w Warszawie. Pogadanka na temat stolicy Polski – Warszawy. Wycieczka do Warszawy.

Poznajemy: dzi, dź.

Analiza wyrazów: dzięcioł, dziecko, dzik, dźwig, żołądź, wiedźma.

Już czytam! str. 59

Ćwiczenia: 58-59

Analiza tekstu oraz ilustracji o Warszawie.