Plan lekcji na 1 maja

 Religia

Temat 24. Maryja jest nazywana przez Polaków Królową Polski- Maryja jest też moją Królową.

  • Maryja jako wzór wiary i miłości do Jezusa
  • troska Maryji o potrzeby człowieka
  • Jasnogórska Ikona Marki Bożej jaki szczególny znak obecności Maryji wsród polskiego narodu
  • Wspólna modlitwa- Apel Jasnogórski

J. polski

Temat 29 . Konstytucja Trzeciego Maja

  • opowiadanie “Radość i nadzieja”
  • czym jest konstytucja
  • wyrazy z “ó” i “u”- ćwiczenia
  • pisownia wyrazów z “i” na końcu