plan zajęć 4/24/21 i praca domowa na 5/1/21

Religia

Duch Święty pomaga Kościołowi rozwijać się i służyć całemu światu.

Pojęcia do zapamiętania: Kościół Katolicki, Dobra Nowina

j. polski

Popołudnie w parku. Podręcznik str. 56-57 Analiza tekstu o parku, porównanie tekstu z ilustracją. Co można robić zimą w parku. Wypowiedzi ustne, notatka w zeszycie.

Uczniowie rysują przedmiot z naszego otoczenia, zgadujemy co jest na obrazku.

Analiza tekstu o Ślimaku, analiza wiersza „Lublin”.

Ćwiczenia str. 56-57

Zwierzęta, które możemy spotkać w parku. Omówienie czego nie możemy robić w parku. Analiza tekstu „Ciasto”.

Praca domowa na 5/1/21

Ćwiczenia str. 56 ćw. 5      str. 57 ćw. 7

Podręcznik str. 56 ćw. 7

Przeczytać Ćwiczenia str. 57 ćw. 8

Podręcznik str. 56 ćw. 5 i str. 57 ćw. 8

Dodatkowa czytanka / email.