Praca domowa na 24 kwietnia

Religia- proszę wykonać ćwiczenie ze strony 106 z katechizmu pt. Zadanie domowe

Język polski- uczniowie otrzymali pytania do opowiadania pt. Dar rzeki Fly ze strony 176 w podręczniku. Bardzo proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania w zeszycie ( pozwoliłam również na napisanie na komputerze i wklejeniu odpowiedzi do zeszytu, jesli ktoś woli). PROSZĘ ODPOWIADAĆ CAŁYMI ZDANIAMI A NIE POJEDYNCZYMI WYRAZAMI.

Plik z pytaniami. http://www.polskaszkolanewark.org/wp-admin/upload.php?item=3811

http://www.polskaszkolanewark.org/wp-admin/upload.php?item=3811

 

GRAMATYKA: cwiczenia 9, 10, 11 z ostatniego rodziału- Lekcja 20 s 179, uczniowie powinni mieć uzupelnione prawie wszystkie cwicznie gramatyczne- cała książka. 

Do zobaczenia w sobote,