Zajęcia 4/17/21 i praca domowa na 4/24

Religia:

Parafia jest wspólnotą ludzi, którzy kochają i czczą Boga.

Pojęcia do zapamiętania: Parafia, Wspólnota Parafialna, Proboszcz, Szafarz Eucharystii, Lektor, Ministrant

 

J. polski

Podręcznik str. 54-55 Popołudnie w parku.

Analiza ilustracji dotyczących zabaw dla dzieci w parku. Co robimy w parku? Wypowiedzi ustne, notatka w zeszycie, rysunek.

Nowe dwudźwięki: Dz, Dż

Analiza wyrazów: dzwonek, dzban, pędzel, dżem, dżinsy, dżungla.

Już czytam! Czytanie i analiza tekstu.

Ćwiczenia str. 54-55

Praca domowa na 4/24/21

Religia: modlitwy do zaliczenia str. 96, 97, pomijamy 3 ostatnie ze str. 97. Dodatkowo: 7 Sakramentów Św. i Dziesięć Przykazań Bożych. 

J. polski 

Ćwiczenia str. 54, 55 uzupełnić brakujące ćwiczenia. 

Przepisać do zeszytu dwa wybrane zdania ze str. 55 Już czytam! (Podręcznik). Przeczytać “Już czytam!”

Przeczytać czytankę przesłaną na email.