Zadanie domowe na 24 kwietnia

Religia 

strona 79- dokończ słowa modlitw

J. polski

-strona 196-197, ćw. 16-20 oraz strona 199

– zeszyt- opisz rysunek w 5 zdaniach