Plan pracy 4/10/21 i praca domowa na 4/17/21

Religia

Wielkanoc to zwycięstwo Jezusa nad śmiercią i grzechem.

Pojęcia do zapamiętania: Wielkanoc, Zmartwychwstanie, Alleluja, Paschał.

 

J. polski

Zmierz temperaturę. Podręcznik str. 52-53

Omówienie pojęć: apteczka pierwszej pomocy, lekarz, lekarstwa, dentysta, higiena zębów. Wiersz „Kielce”. Praca plastyczna.

Ćwiczenia str. 52-53

Powtórzenie dwudźwięków „rz, ch”. Analiza wyrazów oznaczających części ciała.

Czytanie i analiza tekstu o parku.

Praca domowa na 4/17/21

Religia: modlitwy do zaliczenia str. 96-97

J. polski:

Podręcznik str. 51 przeczytać “Już czytam!”

Przepisać do zeszytu wyrazy z góry str. 51

Ćwiczenia str. 52 ćw. 5

Przeczytać dodatkową czytankę.