Zajęcia i praca domowa 10 kwietnia 2021

Dla nieobecnych:

Religia – przeczytaj katechezę na s. 88

Język polski – przeczytaj czytankę pt. “Tajemniczy ogród” s. 166 oraz wiersz Cz. Miłosza pt. “Piwonie” s. 169

Gramatyka – uzupełnij ćwiczenia na s. 174-179

Historia – Przypomnienie i podsumowanie wiadomości z rozdziału “Wśród Polaków 600 lat temu”

Praca domowa

Ćwicz czytanie! – Przeczytaj czytankę na s. 166 i czytaj książki wypożyczone z biblioteki. 

Uzupełnij ćw. 3,4, 9, 10 na s. 175-179 w książce z gramatyki. 

W zeszycie w krótkiej wypowiedzi pisemnej opisz jak spędziłeś tegoroczną Wielkanoc ( 8-10 zdań).