Plan pracy lekcje 3/27/21 i praca domowa na po Świętach 4/10/21

27 marzec, 2021

Religia:

Ostania wieczerza Jezusa z Apostołami. Pan Jezus i 12 apostołów, uczniów. Ustanowienie sakramentów: Eucharystii oraz Kapłaństwa. Wielki czwartek ustowienie Euchartstii i kapłaństwa.

J.polski: Bioblioteka

Zmierz temperaturę. Omówienie pojęć związanych ze stanem zdrowia na podstawie ilustracji str. 50 podręcznik. Dyskusja. Nowe dwudźwięki Rz, Ch.

Analiza wyrazów zawierających rz, ch. Już czytam! str. 51 czytanie w parach.

Ćwiczenia str. 50, 51 Analiza tekstu str. 50, odpowiedzi na pytania. Rysynek: do wyboru jedno z podanych pojęć ćwiczenia str. 51.

Piosenka: wiosna. Rymowanki i zabawy słowne. Malowanka pisanka oraz dodatkowa praca plastyczna. 

Praca domowa na 10-go kwietnia.

Religia: modlitwy na pamięć do zaliczenia, str. 96, 97 oraz Dziesięć Przykazań Bożych.

J. polski

Ćwiczenia str. 51 ćw. 3 oraz przepisać do zeszytu słówka z tego ćwiczenia.

Podręcznik przeczytać str. 51 Już czytam! oraz dodatkowy tekst wysłany na email.

Narysować krajobraz wiosenny, podpisać co na nim się znajduje, np: trawa, drzewa, kwiaty, słońce, chmury można dodać elementy Wielkanocne itp.