Zadanie domowe na 27 marca

Religia
Niedziela Palmowa oraz Msza Święta. Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna
Słuchamy Boga, który mówi do nas w Piśmie Świętym. Liturgia Słowa. str. 72
Zadanie domowe str. 73 Wykonaj polecenie z podręcznika str. 73
Nauczyć się na pamięć Formułki Spowiedzi Św.

Język Polski
Czytanka: ,,Nasza rodzinna tradycja” str. 84-86
Rozmowa na temat polskich tradycji wielkanocnych.
Tradycje wielkanocne – Palma
Sprawdzenie rozumienia treści.
Budowa zdań z podanych wyrazów.
Pisownia,, rz”
Zadanie domowe Ćw. 2 i 4 ze str. 88
Wykonaj polecenie ze str. 92