Plan pracy 3/20/21 i praca domowa na 3/27

Religia:

Największe przykazanie, przykazanie miłości. Jak okazujemy miłość rodzicom, rodzeństwu i Bogu Ojcu.

j. polski

Zapnij pasy. Analiza tekstu, wypowiedzi dzieci na temat środków transportu. Podręcznik str. 48, dyskusja. Omówienie pojęcia bezpieczeństwo na drodze. Wysłuchanie oraz analiza wiersza Katowice str. 49.

Ćwiczenia dodatkowe, budowanie prostych zdań Uzupełnienie zdań brakującymi wyrazami, odpowiedzi na pytania prostymi zdaniami.

Powtórzenie dni tygodnia, miesięcy, rymowanki i zgadywanki słowne.

Praca domowa na 27-go marca.

Religia: modlitwy do zaliczenia na pamięć str. 96, 97, oraz Dziesięć Przykazań Bożych. Siedem sakramentów świętych dla chętnych. 

J. polski: Przepisać do zeszytu zdania z ćw. 6 str. 48 z Ćwiczeń, narysować światła drogowe i podpisać kolory.

Przeczytać dodatkowy tekst przesłany na email.