Zadanie domowe na 27 marca

Religia

Przypominam o zaliczaniu modlitw ze strony 113, z wyjątkiem tajemnic różańca

J. polski

-strona 114 ćw. 12 – orazy zapamiętać wyrazy z zielonej ramki do dyktanda

-strona 120 ćw. 21 

– strona 121 i 122

-zeszyt-opisać obrazek w 5 zdaniach