1)Józef Piłsudski – życie sławnego Polska. 2) Piękno Podlasia – charakterystyka regionu. Kultura, sztuka i obyczaje że szczególnym uwzględnieniem obrzędów wiosennych Zadanie domowe: uzupełnij ćwiczenie że strony nr 89 podręcznika