ZADANIE DOMOWE NA 20 MARCA 2021

GEOGRAFIA – PODSUMOWANIE MATERIALU CZESC  II

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POLSKI

1. Wypisz nazwy województw i ich stolice.

2. Przez jakie wojewodztwa przepływa rzeka Wisła?

3. Przez jakie wojewodztwa przepływa rzeka Odra?

4. Na terenie jakiego województwa znajduje się puszcza Białowieska?

5. Napisz z jakiego województwa pochodzą twoi rodzice.


LUDNOŚĆ POLSKI

1. Jakie mniejszości narodowe żyją w Polsce?

2. Podaj liczbę ludności w Polsce ?

3. Wymień kilka przykładowych tradycji narodowych w Polsce.

4. W jakiej części Polski zamieszkuje najwięcej ludności.

5. Która część Polski nazywa jest ” Kraina 1000 jezior?


PRZYPOMINKI Z OSTATNICH ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 Napisz co kryje się pod powiedzeniem:

1. Wilk w owczej skórze. 

2. Zakazany owoc.

3. Walka z wiatrakami.

4. Czuć się jak w domu.

5. Jabłko niezgody.

Do zobaczenia 🙂