Plan lekcji na 20 marca.

Religia 

Temat 21 . Liturgia Mszy Świętej. 
– Celebracja Mszy Św. składa się z Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii

– części Mszy świętej 

– zadania poszczególnych osób w kościele ( ksiądz , diakon, lektor, kantor, szafarz Eucharystii) 

J. polski 

Temat 21. Czas obudzić przyrodę z zimowego snu. 
– wiersz „Wiosna” i jego interpretacja 

– opowiadanie „Ziarenko” 

– opozycje- ćwiczenia 

– wyrazy z  ą i ę

– projekt wiosenny