plan lekcji 3/13/21 i praca domowa na 20-go marca

Religia:

Temat: Wiara, nadzieja, miłość, trzy cnoty Boskie. Analiza modlitw: Akt Wiary, Akt Nadziei, Akt Miłości. Dziesięć Przykazań Bożych.

j. polski:

Zapnij pasy. Dyskusja na temat środków transportu. Analiza ilustracji – podręcznik str. 46. Rysunek mojego ulubionego pojazdu. Poznajemy dwudźwięki SZ, CZ. Analiza wyrazów str. 47. Już czytam! Str. 47

Ćwiczenia str. 46, 47 pisownia, czytanie wyrazów zawierających sz, czy.

Ćwiczenie wymowy, dni tygodnia, miesięcy.

Dodatkowe ćwiczenia językowe: Bo lubię j. polski. 

Praca domowa na 20-go marca.

Religia: modlitwy na pamieć, podręcznik do religii str. 96-98, dodatkowo: Dziesięć Przykazań Bożych.

j. polski: przeczytać – podręcznik Już czytam str. 47 i dodatkową czytankę wysłaną na email.

Ćwiczenia str. 48, 49 dokończyć ćwiczenia.