Zadanie domowe na 20 marca

Religia

strona 65, znajdź w Ewangelii Łukasza tytuły trzech innych przypowieści 

j. polski 

– strona 156- 157 , ćwiczenia 9, 10 i 11

– strona 163

– w zeszycie, opisać wklejony obrazek w 5 zdaniach