ZADANIE DOMOWE NA 20 MARCARELIGIA:
Jezus oddał za nas życie i pozostał z nami w Komunii Świętej str. 69-71
Jezus zaprasza nas na Ucztę Eucharystyczną. str. 75

Zadanie domowe: str. 76 i 77 pokoloruj rysunki oraz zapamiętaj:
,,Podczas ostatniej wieczerzy w Wielki Czwartek Pan Jezus oddał Siebie ludziom pod postaciami Chleba i Wina. To była bezkrwawa ofiara za nasze grzechy.” str. 78
Nauczyć się na pamięć Formułki Spowiedzi Św.

JĘZYK POLSKI:
Zasady zdrowego odżywiania. Wrażliwość na potrzeby innych. Umiejętność i chęć dzielenia się.
Zadanie domowe:
Nauczyć się czytać tekst,, Gołąb i sroka str. 72-73
Wykonać ćwiczenia ze str. 77 i 81