Zadznie domowe z Geografii

Drodzy uczniowie.Jak zapowiedziałem na naszych zajęciach będziemy przez pozostałe 10 spotkań podsumowywać nasze wiadomości z Geografii.Omówiliśmy wspólnie materiał z naszego podręcznika, teraz mamy swobodę utrwalania sobie poprzez powtarzanie tego co już poznaliśmy.

1. Podaj ile wynosi obszar Polski.

2. Podaj jakim krajem jest Polska ze względu na swoje położenie.

3. Wymień z jakimi krajami sąsiaduje Polska.

4. Wymień najdalej wysunięty punkt Polski na północy i na południu. 

5. Jak nazywa się rzeka która wytycza granice wschodnia Polski i z jakimi trzema panstwami graniczy.

6. Naturalne pasmo na południu Polski sąsiaduje z dwoma państwami. Wymień jakie to państwa oraz jak nazywają się gory, ktore tworza naturalna granice pomiedzy Polska a siadami.

7. Jaka woda opływa Polskę od północy?

8. Z jakim państwem sąsiaduje Polska od zachodu?

9 Jak nazywa się rzeka po zachodniej stronie Polski,ktora to tworzy naturalna granice z naszym sąsiadem.

10. Wymień z jakimi sąsiadami graniczy Polska na północy ( są to trzy państwa ).
Te 10 punktów podsumowuje nam materiał jaki poznaliśmy w części 1 podręcznika o nazwie ” Położenie Polski”.