Zajęcia z 6 marca,2021 r.

Religia

Temat:Nasze obowiązki wobec społeczeństwa.

~ czym jest obowiązek

~ obowiązki wobec;

1.rodziny

2.szkoły

3.kościoła

4. społeczeństwa

Zadanie domowe

Zadanie 1,str 69,Podrecznik do religii.

J.polski

Temat: Czy chciałbyś byc poetą?,J.Pasierb ,,Poeta jest twoim  bratem”

~wyobraznia w poezji,kształtujemy ją w sobie poprzez czytanie książek.

~proba swoich sił poprzez układanie rymowanek

Historia

Temat:Zygmunt Waza -jego polityka.

Zad.domowe

Cwiczenie 2 str 47

Geografia 

Temat: Dorzecze  Odry.