ZADANIE DOMOWE NA 13 MARCA

 

Religia
Wyznaję Jezusowi moje spowiedź i zadośćuczynienie str.65-68
Nauczyć się Formułki Spowiedzi Świętej.

Język polski
Czytanka pt. Dzwon Zygmunta.
Historia powstania Dzwonu Zygmunta.
Poznawanie nowych wyrazów
Pisownia wyrazów ,,dz, dź, dzi”
Zadanie domowe. Uzupełnij ćwiczenie 5, 6 str. 116 , ćw.8,9 str. 118
Wypowiedzi na temat Dzwonu Zygmunta i amerykańskiego Dzwonu Wolności.