Plan lekcji 3/6/2021 i praca domowa na 3/13/2021

6 marzec, 2021

Religia:

Temat: Chcemy być posłuszni Bogu oraz ludziom, którzy pragną naszego dobra. Pojęcia do zapamiętania: posłuszeństwo, odróżnić dobro od zła. Jak być posłusznym? Książka str.57-59

j. polski:

Bądź eko. Analiza tekstu Już czytam! Pogadanka: Jak powinniśmy żyć, aby nie szkodzić środowisku, nie zanieczyszczać środowiska? Czym jest ochrona środowiska? Wiersz Opole. Analiza wyrazów z ni, zi, pisownia i wymowa.

Podręcznik str. 44-45

Ćwiczenia str. 44-45

Rymowanki słowne, dni tygodnia, miesiące. praca plastyczna.

Praca domowa na 13-go marca

Religia: nauczyć się na pamięć modlitwy z listy str. 98 / książka, dodatkowo: Dziesięć Przykazań Bożych.

J. polski: Przeczytać 2 razy “Już czytam!” str. 44, 47 podręcznik oraz dodatkowy tekst wysłany na email.

Przepisać do zeszytu słówka str. 47 / podręcznik, dokończyć ćwiczenia z Ćwiczeń str. 44, 45