LEKCJE 03/06/21

RELIGIA 

TEMAT: Każdy ma swój dom.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 40

– wykonanie zadania  – str. 41

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Co stoi?

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

Pogadanka na temat życia na wsi, pracy rolnika, pierwszych prac porządkowych po zimie. Oglądanie ilustracji ze zwierzętami domowymi. Nazywanie obrazków ze słowniczka i wyszukiwanie ich w dużej ilustracji. Dzieci próbują opisać co dzieje się na ilustracji. Co robi pies, kot, kogut, pszczelarz, Maja itd.

Poznanie litery „P”

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str. 34, 35, 36)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz2” (str. 37,38)

PRACA DOMOWA

  • wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str.39)

powtórzenie piosenki