Zadanie domowe na 6 marca.

Religia

-strona 60, obok drogi Abrahama wybierz trzy słowa, które prowadziły go do ziemi obiecanej. 
J. polski 

strona 87-88 ( na stronie 88 znajduje się  fragment wiersza – dyktando ) 

– zeszyt – opisz rysunek w 5 zdaniach