Praca domowa na 6 marca

 

Religia : ” Droga Krzyżowa- nasza modlitwa w Wielkim Poście”

Uczniowie obejrzeli Katechezę bpa. Długosza na temat Drogi Krzyżowej. Wspólnie zastanawialiśmy się nad relacją poszczególnych przystanków do naszego życia. 

Praca domowa: Wykonaj ćwiczenie 3 na str 135 w katechizmie.

Język polski: 

Od powstania pisma do powstania książki.  Uczniowie poznali historię pisma , od starożytnego Egiptu aż po współczesne ebooki. Poznaliśmy również postać Gutenberga( wynalezienie druku). Następnie ciekawostki na temat książek- pierwsza  a książka , najstarsza książka, najmniejsza itp.

Czytaliśmy wspólnie opowiadanie pt. “Zaczarowana książka” ze strony 186 z podręcznika, pracowaliśmy z tekstem, odpowiadając na pytania. Wzbogacaliśmy słownictwo uczniów przez naukę synonimów wyrazów “książka”.

Praca domowa: Bardzo proszę by uczniowie, którzy nie opowiedzieli jeszcze bajki lub legendy nauczyli się na następne zajęcia.

Gramatyka: Negacja czasownika “być” wraz z dopełniaczem.{ ” nie ma”- kogo czego)

Praca domowa: Proszę uzupełnić wszystkie ćwiczenia z rozdziału Lekcja 16 str 131.

Historia: Uczniowie utrwalili wiedzę na temat panowania Władysława Jagiełły oraz jego strategii , dzięki której pokonano Krzyżaków pod Grunwaldem.