LEKCJE 02/20/21

RELIGIA 

TEMAT: Bóg Ojciec przekazuje nam swoje słowa.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 36

– wykonanie zadania  – str.37

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Co leży?  

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

– Rozmowa kierowana na temat utrzymania porządku w domu, w pokoiku zabaw, w Sali przedszkolnej.

Poznanie litery „N”

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str. 22, 23, 24)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz2” (str. 25, 26)

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str. 27)