ZADANIE DOMOWE NA 27 LUTEGO

Religia
WIELKI POST
str. 91 Uzupełnij zdania właściwymi słowami z obrazka obok.
str. 92 Połączyć stacje Drogi Krzyżowej z odpowiednimi obrazkami.

RACHUNEK SUMIENIA
Strona 54. Nauczyć się co to jest Rachunek Sumienia.
Rachunek Sumienia to przypominanie sobie wszystkich grzechów, które popełniliśmy: myślą, mową i uczynkiem.
Proszę, by każde dziecko dziś wieczorem zrobiło sobie Rachunek Sumienia z dzisiejszego dnia i przypomniało sobie co zrobiło dziś dobrego a co złego. Napisać sobie na kartce
dobro/ zło i wypisać po kilka uczynków dobrych i złych, które zapamiętało z całego dzisiejszego dnia.

Jutro poświęcenie Świec Komunijnych zapraszam dzieci do pierwszych ławek w kościele tam będą na nich czekać świece.

Język Polski
Nauczyć się czytać czytankę,, Koncert” str. 44-45
Proszę przygotować krótką prezentację na temat Fryderyka Chopina. Zrobić plakat ze zdjęciem kompozytora i kilka zdań z życia Fryderyka Chopina.