LEKCJE 02/06/21

RELIGIA 

TEMAT: Królestwo Boga i nasze.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 34

– wykonanie zadania  – str. 35

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Co jeździ?

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

Rozmowa kierowana na temat ulicy, pojazdów, sygnalizacji świetlnej, zachować pieszych.

-Analiza ilustracji. Odszukanie małych elementów dużym obrazie. Próba opowiadania akcji obrazka, określenia pogody, pory roku, uprawianych sportów itd. Odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące np. ilości występujących pojazdów, ilości bawiących dzieci, kolorów itd.

Poznanie litery „C”

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str. 16,17,18,)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz2” (str. 19,20)

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str.21)