Zajęcia 6 luty,2021 r.

Religia

Dekalog jako głowne przepisy prawa naturalnego.

-historia związana z okolicznościami otrzymania przez ludzi Dziesięciu Przykazań

-sumienie,wewnętrzny glos,ktory pomaga  rozpoznać co jest dobre a co złe.

Zad.domowe

Podr. str 51,ćwiczenie

           str 61,ćwiczenie 2

J.polski

T:Charakterystyka postaci na podstawie oprac.M.Pawlusiewicza ,,Człowiek Zima”.

Zad.domowe

Przygotuj dowolnie wybrany tekst na Konkurs pięknego czytania.

Geografia

Krainy geograficzne Polski

Zad.domowe

Naucz sie pokazywać na mapie (Podr, str  33) poszczególne pasy krain geograficznych.

Cwiczenie 4 str 33

Historia

Henryk Walezy,pierwszy władca wybrany podczas wolnej elekcji.

Zad.domowe

Znajdz w podreczniku do historii fragment opisujący jak wybrać nowego władcę,kiedy zabraknie króla.

Podr. str 33,34.