ZADANIA DOMOWE Z 6 LUTEGO 2021

Religia
Pan Jezus ustanawia Sakrament Pokuty
Uzupełnić ćwiczenia str. 51, 52
Nauczyć się 5 Warunków dobrej spowiedzi
1. Rachunek Sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera Spowiedź
5. Zadośćuczynienie Bogu i Bliźniemu

Język Polski
Nauczyć się czytać tekst pt.,, Jutro Walentynki” str. 54,55
Zapamiętać pisownię wyrazów oznaczających kolory. ćw. 3 i 4 str. 58

UWAGA! 13 LUTEGO NIE MA ZAJĘĆ.