plan pracy 2/6/21 i praca domowa na 2/20/21, za tydzień 2/13/21 wolne

6 luty, 2021

Religia: Kapłan to osoba poświęcona Bogu przez sakrament kapłaństwa.

Pojęcia do zapamiętania: powołanie, sakrament kapłaństwa, święcenia kapłańskie, ksiądz, kapłan, sprawowanie eucharystii

j. polski 

Powiedz, co lubisz robić!

Poznajemy nowe literki: ć, ś

Analiza ilustracji podręcznik str. 38, własny rysunek: co lubisz robić?

Analiza wyrazów str. 39

Próba do Pasowania na ucznia.

11:45 Pasowanie na ucznia. Akademia szkolna.

praca domowa na 2/20/21

Przeczytać przynajmniej 2 z wysłanych na email czytanek. Przeczytać wyrazy str. 43 Podręcznik

Uzupełnić str. 36 i 37 Ćwiczenia