LEKCJE 01/30/21

RELIGIA 

TEMAT: Bóg Ojciec jest w niebie.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str.30

– wykonanie zadania  – str.31

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Dalszy ciąg codziennych czynności bohaterki podręcznika- Mai

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

Analiza obrazków przedstawiających czynności. Dzieci wiążą czasowniki z rzeczownikami i rzeczowniki z przymiotnikami (Zakłada czapkę: Zakłada ciepłą czapkę).  Dbałość o zdrowie. Budowanie pełnych zdań.

Dzieci odpowiadają na pytania nauczyciela do tekstu, a następnie wyciągają wniosek, że zimą należy ubierać się ciepło. Pamiętać o czapce, szaliku i rękawiczkach. 

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str. 10,11,12)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 13,14)

– Poznanie litery „K”

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str. 15)