LEKCJE 01/23/21

RELIGIA 

TEMAT: Wołamy do Boga „Ojcze nasz”.

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str.28

– wykonanie zadania  – str.29

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Podstawowe, codzienne czynności dzieci. 

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

Rozmowa z dziećmi na temat ich codziennych czynności od momentu wstania do położenia się spać.

Słuchają wiersza na temat codziennych czynności Mai. Nauczyciel czyta tekst akcentując czasowniki, a w razie potrzeby wyjaśniając ich znaczenie.

– Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat Dnia Babci i Dziadka, roli dziadków w życiu wnuków i o szacunku, jakim powinny darzyć rodziców swoich rodziców.

 

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str. 4,5,6)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 7,8)

– Poznanie litery „K”

PRACA DOMOWA

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz2” (str. 9)