Praca domowa na 6 lutego

Religia: Brak pracy domowej

Język polski:

Czytanie i pisanie:

Proszę odpowiedzieć w zeszycie na pytania 1,2,3 oraz 6 ( na to pytanie miniumum 5 zdań), strona 124.

Gramatyka: Proszę dokończyć wszystkie pytania do końca rozdziału- Lekcja 13 strona 101.

Historia: Proszę o przeczytanie Lekcja 7 ze strony 72, ze szczególnym uwzględnieniem ramki “Zapamiętaj” ze strony 76