plan pracy 1/30/21 i praca domowa na 2/6/21

Religia: Kościół jest miejscem świętym.

Podręcznik str. 46-48

Kościół, Świątynia, Dom Boży – miejsce święte, gdzie wierni gromadzą się, aby czcić Boga.

Pojęcia do zapamiętania: ołtarz, tabernakulum, wieczna lampka, paschał, chrzcielnica, stacje drogi krzyżowej, woda święcona, figury i obrazy świętych.

j. polski

Temat: Proszę, kup masło i chleb!

Podręcznik str. 36-37

  1. 36 Wysłuchanie wypowiedzi dzieci, analiza wysłuchanego tekstu, odpowiedzi na pytania do testu.

Zapisanie słówek ze słuchu z pomocą Word doc. z listą słówek.

  1. 37 analiza pokazanych przedmiotów, dyskusja jak je używamy.

Odsłuchanie wiersza o mieście Bydgoszcz.

Próba do pasowania na ucznia.

Ćwiczenia str. 34-35

  1. 34 Analiza wyrazów z ó, przepisać zdania, podpisać ilustrację.
  2. 35 Analiza ilustracji, dyskusja na temat: co łączy wszystkie ilustracje

Zabawy słowne, rymowanki, poprawna wymowa.

Praca domowa na 6-go lutego 2021

Religia: nauczyć się na zaliczenie modlitw str. 98 bez dwóch ostatnich.

J. polski: przeczytać – podręcznik str. 31 i 35

Przepisać do zeszytu: ćwiczenia str. 34 ,cztery pierwsze zdania.

Napisać w zeszycie wszystkie do tej pory poznane litery.