Zadanie domowe na 6 lutego

Religia:

strona 50, obok podanych zdań zapisz możliwości naprawy popełnionego grzechu 

J. polski

-strona 22, ćwiczenie 14

-strona 30 ( bez krzyżówki ) i 31

-przygotować cię do dyktanda – zwrotka wiersza ze strony 17, w której mówi Janek.