Plan lekcji – 30 styczeń

Religia:

Temat 14. Historia Kaina i Abla.

– grzech pierworodny i jego skutki

– grzech zazdrości

– w jaki sposób i dlaczego Bóg uchronił Kaina

– cechy dobrego brata i cechy Kaina 

J. polski 

Temat 15: Warszawa, stolica Polski. Spacer po Warszawie.

– wiersz „Warszawska zabawa” i „ Księżyc w Warszawie”

– zabytki Warszawy

– legenda o „Warsie i Sawie” oraz o „ Syrence warszawskiej”

– przymiotniki- ćwiczenia