Zadanie domowe na 30 stycznia

Religia

– strona 46, uzupełnić tekst 

J. polski

– strona 44 i 45

– przygotować się do dyktanda – wyrazy z ćwiczenia 3 na stronie 34