Praca domowa na 30 stycznia

 

J. polski

Proszę nauczyć się czytać sylaby oraz czytankę na str. 25. 

Dokończ pisanie w zeszycie (wyrazy z ą i ę)