LEKCJE 01/16/21

RELIGIA

TEMAT: Potrzebujemy Boga

Powitanie wszystkich dzieci w kręgu, wspólna piosenka powitalna, modlitwa,

– odczytanie i omówienie treści zawartych w podręczniku „Bóg kocha dzieci. Religia dla dzieci czteroletnich” – str. 26

– wykonanie zadania  – str.27

JĘZYK POLSKI

TEMAT: Poznajemy kształty.

Wprowadzenie dzieci w temat lekcji.

Nauczyciel opowiada dzieciom, że wszystko to, co widzą dookoła może mieć różne kształty np. klocki, koła samochodów, głowa lalki, otwory w pudełkach, tablica, ściany, stoły itd.

-pokazuje dzieciom wycięte w grubej tekturze lub plastikowe kształty kwadratu, koła, prostokąta i trójkąta.

– Dziecko obrysowuje kształt na papierze, odszukuje podobne kształty w przedszkolnej Sali.

– powtarzamy nazwy 4 podstawowych kształtów.

-Nauczyciel czyta dzieciom teks wiersza. Dzieci zastępują rysunek nazwą kształtu.

omówienie treści z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 90,91,92)

 – wykonanie zadania(ń) z podręcznika – „Maja uczy i bawi cz1” (str. 93,94)

PRACA DOMOWA 

– wykonanie zadania ” z podręcznika „Maja uczy i bawi cz1” (str. 95)