Plan lekcji 1/16, praca domowa na 1/23

Religia: Sakrament chrztu wprowadza mnie do wspólnoty kościoła.

Podręcznik str. 36-38

Poprzez chrzest święty stajemy się Dziećmi Bożymi.

Chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan udzielony przez Jana Chrzciciela.

Słowa do zapamiętania: chrzest, chrześcijanin, chrzcielnica, Rodzina Boża-Kościół, łaska uświęcająca

j. polski

Temat: Jedz zdrowo!

Podręcznik str. 32-33

Dyskusja na temat ilustracji na s. 32.

Zapisujemy słówka ze słuchu, pomocą są słowa zapisane w Word doc.

Czytamy str. 24, 31

Próba do pasowania na ucznia.

Zabawy słowne: zgadywanki, wymowa rymowanek.

Pogadanka na temat ilustracji s. 33 (zdrowa i nie zdrowa żywność)

Odsłuchanie wiersza s. 33 na temat miasta Rzeszów.

Ćwiczenie str. 30-31

Poznajemy literkę ż

Czytamy tekst s. 30, analiza tekstu, odpowiedzi pisemne do pytań odnoszących się do tekstu.

Dyskusja s. 31 zdrowe śniadanie, dokończ zdania i zapisz w ćwiczeniu.

Praca domowa na 23-go stycznia

Przeczytać; podręcznik str. 31 Już czytam!, ćwiczenia str. 30 tekst z ćw. 5

Przepisać do zeszytu  pytania z ćw. 5 str. 30 (ćwiczenia) i zdania ze str. 31 ćw. 7 ( ćwiczenia).

Przypomieć sobie wierszyk na pasowanie.