Zadanie domowe na 23 stycznia


Religia. Pan Jezus uczy nas mówić prawdę.
1.Uzupełnić ćwiczenia na str. 41
2. Nauczyć się 7 Sakramentów Świętych, i Akt wiary, Akt nadziei, Akt żalu, Akt miłości str. 103, 105
Przed rozpoczęciem zajęć lub na końcu Religii dzieci mają możliwość zaliczania modlitw do I Komunii Św.
Proszę sprawdzić u Dzieci w podręczniku, co już mają zaliczone a co trzeba się jeszcze nauczyć.

Język Polski
Nauczyć się czytankę str. 5-6 ,,Kulig”
Wykonać polecenia z książki str. 11, 12
Zapamiętać pisownie liczebników, od 1 do 10.(jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem, dziewięć, dziesięć.